Vraylar versus Saphris Receptbehandeling voor bipolaire stoornis, schizofrenie: verschillen en bijwerkingen


Zijn Vraylar en Saphris hetzelfde?

Vraylar (cariprazine) en Saphris (asenapine) zijn atypische antipsychotica geïndiceerd voor de behandeling van schizofrenie en bipolaire stoornis.

Bijwerkingen van Vraylar en Saphris die vergelijkbaar zijn, zijn extrapiramidale symptomen (spierspasmen, spierrigiditeit, trillen, schokbewegingen), slaperigheid / slaperigheid, rusteloosheid, gewichtstoename, slaapproblemen (slapeloosheid), constipatie, droge mond en duizeligheid.

Bijwerkingen van Vraylar die verschillen van Saphris omvatten agitatie, indigestie, misselijkheid, braken, hoofdpijn, buikpijn, kiespijn, angst, diarree, pijn in de ledematen, verlies van eetlust, rugpijn en hoest.

Bijwerkingen van Saphris die verschillen van Vraylar omvatten gevoelloosheid of tintelingen in de mond en maagklachten.

Vraylar kan een wisselwerking hebben met CYP3A4-inductoren (zoals rifampin en carbamazepine) en remmers (zoals itraconazol en ketoconazol).

Saphris kan interageren met alfablokkers, anticholinerge / krampstillers, amiodaron, dofetilide, pimozide, procainamide, kinidine, sotalol, antibiotica, alcohol, antihistaminica, theofylline, tramadol, antidepressiva, geneesmiddelen voor slaap of angst, spierverslappers en narcotica.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen van Vraylar?

Bijwerkingen van Vraylar zijn onder meer:

 • extrapiramidale symptomen (spierspasmen, spierrigiditeit, tremor, schokkende bewegingen),
 • agitatie,
 • indigestie,
 • misselijkheid,
 • braken,
 • slaperigheid,
 • rusteloosheid,
 • gewichtstoename,
 • hoofdpijn,
 • slapeloosheid,
 • buikpijn,
 • constipatie,
 • kiespijn,
 • angst,
 • diarree,
 • pijn in de ledematen,
 • droge mond,
 • verlies van eetlust,
 • rugpijn,
 • duizeligheid, en
 • hoesten.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen van Saphris?

Veel voorkomende bijwerkingen van Saphris zijn onder meer:

 • slaperigheid,
 • duizeligheid,
 • gevoelloosheid of tintelingen in de mond,
 • rusteloosheid,
 • constipatie,
 • droge mond,
 • slaapproblemen (slapeloosheid),
 • maagklachten, en
 • gewichtstoename.

Saphris kan spier- / zenuwstelselproblemen veroorzaken (extrapiramidale symptomen-EPS). Vertel het uw arts als u de volgende bijwerkingen van Saphris opmerkt, waaronder:

 • gevoelens van angst / agitatie / zenuwachtigheid,
 • kwijlen of moeite met slikken,
 • constante behoefte om te bewegen,
 • beven (tremor),
 • schuifelende gang,
 • stijve spieren,
 • ernstige spierkrampen of krampen (zoals een draaiende nek, gebogen rug, oprollen van de ogen) en
 • maskerachtige uitdrukking van het gezicht.

Wat is Vraylar?

Vraylar (cariprazine) is een atypisch antipsychoticum geïndiceerd voor de behandeling van schizofrenie en de acute behandeling van manische of gemengde episodes geassocieerd met een bipolaire I-stoornis.

Wat is Saphris?

Saphris (asenapine) is een atypisch antipsychotisch psychiatrisch medicijn dat wordt gebruikt om bepaalde mentale / stemmingsstoornissen (zoals schizofrenie, bipolaire stoornis) te behandelen.