Elavil versus Lyrica Receptbehandeling voor zenuwpijn: verschillen en bijwerkingen


Zijn Elavil en Lyrica hetzelfde?

Elavil (amitryptiline) en Lyrica (pregabaline) worden gebruikt om zenuwpijn te behandelen.

Elavil wordt ook gebruikt voor de behandeling van depressie en stemmingsstoornissen. Elavil kan ook worden gebruikt voor de behandeling van andere aandoeningen, waaronder eetstoornissen, angst en paniekstoornissen.

Lyrica wordt ook gebruikt voor de behandeling van aanvallen met partieel begin bij volwassenen en fibromyalgie.

De merknaam Elavil is niet langer beschikbaar in de Verenigde Staten. Het is beschikbaar als een generiek merk.

Elavil en Lyrica behoren tot verschillende klassen van geneesmiddelen. Elavil is een tricyclisch antidepressivum en Lyrica is een anti-epilepticum (anticonvulsivum).

Bijwerkingen van Elavil en Lyrica die vergelijkbaar zijn, zijn slaperigheid, droge mond, duizeligheid, wazig zien, obstipatie en gewichtstoename.

Bijwerkingen van Elavil die verschillen van Lyrica zijn onder andere moeite met plassen, hoofdpijn, toegenomen honger en smaakveranderingen.

Bijwerkingen van Lyrica die verschillen van Elavil zijn onder meer verlies van evenwicht of coördinatie, vochtretentie (oedeem), zwelling van de borsten, trillen (bevingen) en problemen met geheugen of concentratie.

Zowel Elavil als Lyrica kunnen interageren met alcohol en andere producten die slaperigheid veroorzaken (antihistaminica, slaappillen, geneesmiddelen voor angst, spierverslappers en narcotica).

Elavil kan ook een wisselwerking hebben met MAO-remmers, arbutamine, disulfiram, schildkliersupplementen, andere geneesmiddelen die bloedingen / blauwe plekken kunnen veroorzaken (waaronder bloedplaatjesaggregatieremmende middelen, aspirine of andere NSAID's, "bloedverdunners"), anticholinergica, geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk, cimetidine, terbinafine, geneesmiddelen voor de behandeling van een onregelmatige hartslag, andere antidepressiva, amiodaron, cisapride, dofetilide, pimozide, procaïnamide, kinidine, sotalol, macrolide-antibiotica, isoniazide, fenothiazinen of theofylline.

Lyrica kan ook interageren met orale diabetesgeneesmiddelen of ACE-remmers.

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van Elavil?

Vaak voorkomende bijwerkingen van Elavil zijn:

 • slaperigheid,
 • droge mond,
 • duizeligheid,
 • wazig zicht,
 • constipatie,
 • gewichtstoename,
 • moeite met plassen,
 • hoofdpijn,
 • verhoogde honger, en
 • veranderingen in smaak.

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van Lyrica?

Vaak voorkomende bijwerkingen van Lyrica zijn:

 • slaperigheid,
 • droge mond,
 • duizeligheid,
 • wazig zicht,
 • constipatie,
 • gewichtstoename,
 • moeite met plassen,
 • hoofdpijn,
 • verhoogde honger, en
 • veranderingen in smaak.

Wat is Elavil?

Elavil (amitryptiline) is een tricyclisch antidepressivum dat wordt gebruikt om depressies en stemmingsstoornissen te behandelen. Elavil kan ook worden gebruikt om andere aandoeningen te behandelen, waaronder zenuwpijn, eetstoornis, angst en paniekstoornis. De merknaam Elavil is niet langer beschikbaar in de VS

Wat is Lyrica?

Lyrica (pregabaline) is een anti-epilepticum (anticonvulsivum) dat wordt gebruikt voor neuropathische (zenuw) pijn geassocieerd met diabetische perifere neuropathie of postherpetische neuralgie, en voor de behandeling van partieel beginnende aanvallen bij volwassenen en fibromyalgie.

Medicare-for-all kan voordelen, nadelen, rapport zegt


Kerry Dooley Young
2 mei 2019

Het elimineren of marginaliseren van particuliere ziektekostenverzekeringen in de Verenigde Staten kan de dekking aanzienlijk vergroten en de administratieve kosten verlagen door een nieuw door de overheid beheerd plan, terwijl het ook het risico creëert dat Amerikanen moeite hebben om de nodige zorg te krijgen, volgens een nieuw federaal rapport.

Een rapport gisteren van het Congressional Budget Office (CBO) leverde discussiepunten voor zowel critici als voorstanders van een zogenaamde single-betaler benadering van de Amerikaanse gezondheidszorg. In tegenstelling tot veel van de rapporten van de CBO, bood deze nieuwe geen gedetailleerde kostenramingen van een bepaalde factuur, zoals de Medicare-for-all wetgeving aangeboden door Rep. Pramila Jayapal (D-Wash.) En Sen. Bernie Sanders (I- Vt.)

In plaats daarvan keek het CBO-rapport in grote lijnen naar de mogelijke voor- en nadelen van het uitbreiden van de al dominante rol van de federale overheid in de Amerikaanse gezondheidszorg. Medicare behandelde vorig jaar ongeveer 60 miljoen mensen die op de leeftijd van 65 jaar en ouder waren of een handicap hadden, volgens de raad van toezicht van het programma. Daarnaast levert de federale overheid een bijdrage aan Medicaid, het State Children's Health Insurance Program (SCHIP), en subsidies die worden betaald via verzekeringsbeurzen gecreëerd door de 2010 Affordable Care Act.

Het CBO-rapport heeft de weg geëffend voor hoorzittingen die het House Budget Committee van plan is te houden op een mogelijke herziening van de Amerikaanse gezondheidszorg. De voorzitter van de commissie, Rep. John Yarmuth (D-Ky.), Die het CBO vroeg om dit rapport samen te stellen, pleitte woensdag voor een noodzaak om de toegang van Amerikanen tot gezondheidszorg uit te breiden.

"Het feit blijft dat we de afgelopen 10 jaar enorme vooruitgang hebben geboekt, maar toch is toegang tot betaalbare en kwalitatief goede gezondheidszorg nog te vaak onbereikbaar voor families en hardwerkende Amerikanen in het hele land," zei Yarmuth in een verklaring. "We moeten meer doen, en daarom denk ik dat het niet langer een kwestie is van of we in ons land een systeem voor gezondheidszorg met één betaler zullen hebben, maar wanneer."

Rep. Steve Womack van Arkansas, de rangschikking Republikein van het Huisbegrotingscomité, zei dat het CBO-rapport "verschillende gevolgen van de one-size-fits-all gezondheidszorgaanpak van de Democraten belicht, zoals hogere premies, contante uitgaven, en belastingen."

In de Senaat beschreef Major Criter Leader Mitch McConnell (R-Ky.) Op woensdag een potentieel systeem voor een enkele betaler als "een nieuw, door de overheid gebouwd, compleet plan".

"Democraten willen het programma nemen waar ouderen aan hebben betaald – wat we zouden moeten stabiliseren – en in plaats daarvan elke andere Amerikaan erin stoppen," zei McConnell in een verklaring. "Dat is wat dit is: Medicare beëindigen zoals we het kennen, zijn naam hergebruiken en ervoor zorgen dat de resulterende nachtmerrie van Washington D.C. de enige game in de stad is door een keuze en concurrentie van de particuliere sector te verbieden."

In de zaal koos spreker Nancy Pelosi (D-Calif.) Ervoor om zich te concentreren op de inspanningen van GOP om de 2010 Affordable Care Act (ACA) ongedaan te maken, met de nadruk op de steun van de Trump-regering aan een rechtszaak die Texas v. Verenigde Staten heet.

In het bijzonder proberen House Republikeinen een einde te maken aan de ACA-bepalingen die verzekeraars dwingen om plannen te bieden voor mensen die zijn behandeld voor of gediagnosticeerd met ernstige medische aandoeningen, zei Pelosi.

De Trump-regering "zet de monsterlijke campagne van de Republikeinen voort om bestaande beschermingsclausules en de toegang van Amerikanen tot betaalbare gezondheidszorg te vernietigen," zei Pelosi in een verklaring.

Pelosi behoort niet tot de 108 huis-democraten die de Medicare-for-all rekening van Jayapal steunen.

Wat CBO zei

De oprichting van een systeem met één betaler zou een "grote onderneming zijn die substantiële veranderingen in de bronnen en reikwijdte van dekking, leveranciersbetalingspercentages en financieringsmethoden" van de VS-gezondheidszorg met zich mee zou brengen, zei de CBO.

Kernpunten zijn onder meer de beslissing wie in aanmerking komt voor een dergelijk programma en het vaststellen van een pad voor het selecteren van welke medische behandelingen en geneesmiddelen worden behandeld, zei de CBO.

Gemiddeld 29 miljoen mensen per maand – 11% van de Amerikaanse inwoners jonger dan 65 jaar – waren in 2018 niet verzekerd, aldus de CBO.

In een poging de reikwijdte te verbreden, zouden wetgevers zich moeten buigen over de geschiktheid van mensen die geen burger van de Verenigde Staten zijn en illegaal in het land wonen. CBO schat dat gemiddeld 11 miljoen mensen per maand in die categorie in 2018 zijn gevallen, met ongeveer de helft van deze groep die vorig jaar een ziekteverzekering heeft gehad.

Voor dekkingsbeslissingen in een systeem met één betaler, zouden wetgevers opties kunnen onderzoeken, zoals het hebben van een onafhankelijk bestuur aanbevelingen doen of werken met het bestaande nationale dekkingsbepalingsproces van Medicare, zei de CBO. Het Congres zou ook kunnen overwegen om staten het programma voor een enkele betaler en de dekkingsbeslissingen te laten beheren, waarbij het huidige Medicaid-model wordt opgebouwd.

Een openbaar plan is misschien niet zo snel om nieuwe behandelingen te dekken als particuliere verzekeraars die nu concurreren voor klanten, volgens het CBO-rapport.

De CBO zei ook dat wetgevers zouden moeten verhelpen of mensen nog steeds aanvullende verzekeringen kunnen kopen en, zo ja, bepalen hoeveel ze zouden moeten bijdragen aan het publieke plan. Particuliere verzekeringen kunnen hoge tarieven betalen aan artsen en andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, waardoor mensen in het publieke plan worden benadeeld.

"Als veel mensen zich inschrijven voor een vervangende verzekering, kunnen patiënten in het gezondheidsplan voor één betaler langere wachttijden hebben," zei CBO.

Er is al discussie over of Medicare vandaag echt als een systeem met één betaler kan worden beschouwd, zei de CBO. De particuliere verzekeringssector loopt door het hele programma heen. Door verzekeraars gerunde Advantage-plannen dekken nu ongeveer 37% van de Medicare-ingeschrevenen, volgens de raad van toezicht van het programma. Verzekeraars beheren ook de Medicare Part D apotheekplannen. En achter de schermen beheren verzekeraars Medicare-betalingen aan zorgaanbieders via de administratieve contracten.

De CBO merkte op dat Medicare al lagere administratieve kosten heeft dan particuliere verzekeraars. De kosten van de federale regering voor het beheer van Medicare in 2017 waren goed voor 1,4% van de totale uitgaven van het programma.

"Wanneer de administratieve kosten van Medicare Advantage en Deel D-plannen worden meegerekend, zijn de totale administratieve kosten voor het Medicare-programma goed voor ongeveer 6 procent van de uitgaven", aldus de CBO. "Ter vergelijking: de administratieve kosten van particuliere verzekeraars waren gemiddeld ongeveer 12 procent in 2017."

Gezondheidstip: tekenen van aambeien


(HealthDay News) – Aambeien zijn gezwollen aderen in het rectum. Ook wel bekend als stapels, aambeien treffen naar schatting drie van de vier volwassenen, zegt Mayo Clinic.

Tekenen van aambeien zijn onder meer:

 • Bloeden tijdens stoelgang.
 • Jeuk of irritatie in de anale regio.
 • Pijn of ongemak.
 • Anale zwelling.
 • Een brok in de buurt van de anus.

Veel mensen maken veranderingen in de levensstijl of proberen huisbehandelingen om verlichting te krijgen van de symptomen. Praat met uw arts over wat het beste voor u is.

MedicalNews
Copyright © 2019 HealthDay. Alle rechten voorbehouden.

Eculizumab kan het risico van een lagere terugval in NMOSD verlagen


PHILADELPHIA – intraveneus eculizumab (Soliris, Alexion Pharmaceuticals) significant verlaagd risico op terugval bij patiënten met neuromotoriek optische spectrumstoornis (NMOSD) ten opzichte van placebo, in een nieuw multicountry fase 3-onderzoek.

Bevindingen van PREVENT, een gerandomiseerde gecontroleerde studie met 143 volwassenen met aquaporine-4 antilichaam-positieve (AQP4-IgG) NMOSD, toonden aan dat 3% van de deelnemers die eculizumab ontvingen versus 43% van degenen die placebo ontvingen, schubs hadden vastgesteld. De actieve-drugsgroep had ook een aanzienlijk lager geoordeeld herrangschikt percentage op jaarbasis.

In februari verleende de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) prioriteitsbeoordelingen voor eculizumab voor de behandeling van NMOSD en stelde een actiedatum van de drugsprijs voor geneesmiddelen op recept in (PDUFA) van 28 juni. Er zijn momenteel geen geneesmiddelen die specifiek voor deze indicatie zijn goedgekeurd.

"Dit is de eerste gepubliceerde gerandomiseerde gecontroleerde studie die duidelijk het voordeel van een medicijn voor deze aandoening laat zien.Tot nu toe hebben we eigenlijk alleen observationele studies gehad", co-promotor Dean M. Wingerchuk, MD, professor en voorzitter van de Afdeling Neurologie aan de Mayo Clinic in Phoenix en Scottsdale, Arizona, verteld Medscape Medisch nieuws.

"Ik denk dat de resultaten van de proef nogal overtuigend zijn, voor zover de werkzaamheid van eculizumab. Dus ik hoop dat de FDA dit nieuwe bewijs positief zal bekijken en vermoedt dat de kans groot is dat het medicijn goedgekeurd wordt," hij zei.

De bevindingen werden vrijgegeven voorafgaand aan hun presentatie in een Emerging Science (ES) sessie op de aanstaande American Academy of Neurology (AAN) 2019 Annual Meeting en werden gelijktijdig online gepubliceerd op 3 mei in de New England Journal of Medicine.

Grotendeels doelen vrouwen

NMOSD, dat ook vaak NMO wordt genoemd, is een inflammatoire, complement-gemedieerde aandoening van het centrale zenuwstelsel die wordt gekenmerkt door terugvallen van accumulerende invaliditeit, waaronder blindheid, verlamming en soms de dood. Het beïnvloedt meestal het ruggenmerg en de oogzenuwen.

AQP4 is "een waterkanaalproteïne dat voornamelijk tot expressie komt door astrocyten in het centrale zenuwstelsel." Antistoffen van de IgG-klasse tegen AQP4 zijn aanwezig bij 65 tot 88% van de patiënten met NMODS, "noteren de onderzoekers.

Eculizumab is een gehumaniseerd monoklonaal antilichaam en een C5-complementremmer. De FDA keurde het goed voor de behandeling van paroxismale nocturnale hemoglobinurie in 2007, voor atypisch hemolytisch uremisch syndroom in 2011 en voor gegeneraliseerde myasthenia gravis in 2017.

Zoals gemeld in die tijd door Medscape Medisch nieuws, een open-label pilotstudie gepresenteerd op de 2012 American Neurological Association Annual Meeting toonde veelbelovende resultaten voor het medicijn als een behandeling voor NMOSD.

Naast de komende FDA-actiedatum, wordt de indiening van deze indicatie in de Europese Unie nog beoordeeld en de indiening in Japan is gepland voor later dit jaar, merkte Alexion op in een persbericht van februari. Het bedrijf voegde eraan toe dat de ziekte "vooral vrouwen treft, vaak in de bloei van hun leven."

Voor de huidige studie werden 143 volwassen patiënten (91% vrouwen, gemiddelde leeftijd bij ontvangst van een testgeneesmiddel, 44,3 jaar) met AQP-4-IgG-positieve NMOSD geïncludeerd van april 2014 tot oktober 2017 op locaties in 18 landen. Alle deelnemers werden willekeurig toegewezen in een 2: 1-verhouding om één wekelijkse injecteerbare dosis van eculizumab 900 mg gedurende 4 weken te ontvangen gevolgd door een dosis van 1200 mg elke 2 weken (n = 96) of overeenkomende placebo (n = 47).

Patiënten mochten blijven doorgaan met het nemen van een stabiele dosis immunosuppressieve therapie – behalve rituximab. In feite was het gebruik van dat specifieke medicijn in de voorgaande 3 maanden een uitsluiting van het onderzoek.

De behandeling was gepland om te gaan tot een recidief (wanneer patiënten vervolgens naar open-label therapie gingen), proefonderbreking door een patiënt of een gebeurtenisafsluiting van de proef.

"De proef was bedoeld om door te gaan tot 24 patiënten een terugval van NMOSD hadden, zoals beoordeeld door een onafhankelijk panel," schrijven de onderzoekers.

"Na een beoordeling van geblindeerde gegevens hebben vertegenwoordigers van de sponsor de proef beëindigd nadat 23 patiënten een terugval hadden gekregen, gezien de onzekerheid over het schatten van de uiteindelijke gebeurtenis", voegen ze eraan toe.

Geeft hoop?

De primaire uitkomst was de eerst vastgestelde terugval, die zich voordeed bij 3 van de deelnemers die eculizumab kregen (3%) en bij 20 van degenen die placebo kregen (43%). Dit resulteerde in een hazard ratio (HR) van 0,06 (95% betrouwbaarheidsinterval, 0,02 – 0,20; P <.001). De mediane tijd tot de eerste bereikte terugval was 103 weken in de placebogroep maar werd niet bereikt in de eculizumab-groep.

De eerste door een arts bepaalde / niet-afgeleide recidief trad ook op bij minder leden van de eculizumab-groep (15%) dan bij de placebogroep (62%, HR, 0,18; P <.001).

De secundaire maat van de aangepaste geannualiseerde terugvalpercentages op jaarbasis was respectievelijk 0,02 versus 0,35 in de twee groepen (P <.001).

Gemiddelde scorewijziging op de Expanded Disability Status Scale (EDSS) was niet significant verschillend tussen de eculizumab- en de placebogroep (respectievelijk -0,18 versus 0,12).

Proefonderbreking vond plaats bij 17% van de eculizumab-groep versus 6% van de placebogroep. Echter, slechts twee patiënten (beide in de placebogroep) stopten vanwege bijwerkingen (AE's).

AE's die vaker voorkwamen in de eculizumab-groep dan in de placebogroep waren bovenste luchtweginfecties (31 versus 19 per 100 patiëntjaren) en hoofdpijn (55 versus 38 per 100 patiëntjaren). Het aantal ernstige bijwerkingen was respectievelijk 17 versus 55 per 100 jaar, "met uitzondering van recidieven", rapporteren de onderzoekers.

Eén patiënt in de actieve-behandelingsgroep stierf aan pulmonair empyeem; deze patiënt gebruikte ook azathioprine. Verwante culturen toonden Streptococcus intermedius en Peptostreptococcus micros.

Een meningokokkeninfectie trad niet op bij proefpersonen en er waren 8 versus 15 gevallen per 100 patiëntjaren van andere ernstige infecties in de eculizumab versus placebogroepen.

"Door het terminale complementsysteem te blokkeren verhoogt eculizumab het risico op meningokokken en ingekapselde bacteriële infecties," schrijven de onderzoekers. Daarom ontvingen alle deelnemers aan het onderzoek bij baseline vaccinatie voor deze aandoening.

"De micro-organismen die betrokken waren bij onze proefpatiënt die stierf … worden niet geassocieerd met complementdeficiëntie," noteren de onderzoekers.

Over het algemeen was het studiemedicijn gekoppeld aan een lager risico op terugval dan placebo in deze patiëntenpopulatie; maar omdat er geen significant verschil was tussen de groepen over de progressie van invaliditeit, "rechtvaardigt het langetermijneffect van eculizumab bij patiënten met NMOSD verdere studie", schrijven de onderzoekers.

Maar "de studie gaat een lange weg om de oorspronkelijke hypothese te bevestigen dat complement in feite een belangrijk mechanisme is in de ziekte, dus dat zou in de toekomst moeten leiden tot verder onderzoek en beter gerichte behandelingen," zei Wingerchuk.

"Ik denk dat dit de patiënten veel hoop biedt dat er niet alleen dit medicijn maar ook andere medicijnen op korte termijn en op de lange termijn zullen zijn voor de behandeling van deze ziekte."

Terugvalpreventie "Paramount"

Reageren op Medscape Medisch nieuws, Asaff Harel, MD, een neuroloog die gespecialiseerd is in neuroimmunologie bij het Northwell Multiple Sclerosis (MS) Center in Lenox Hill Hospital, New York City, zei dat de studie goed ontworpen was en een "behoorlijk aantal" deelnemers had.

"Het was ook een time-to-event onderzoek, wat goed is, want dat is wat de goedkeuring door de FDA van andere medicijnen voor NMO heeft gehinderd," zei hij. "Je kunt niet echt zoveel placebogecontroleerde onderzoeken doen bij NMO, dus ik denk dat ze het heel goed hebben gedaan om dat probleem te omzeilen, en ze toonden aan dat eculizumab gunstig is voor terugvalvermindering in vergelijking met placebo."

Harel, die niet betrokken was bij het onderzoek, merkte op dat hij niet verbaasd was dat er geen verschillen tussen de groepen waren in de voortgang van de handicap op de EDSS.

"Dat is een van die moeilijke dingen om in veel studies te laten zien," zei hij. "Ik denk dat het misschien een kwestie van tijd is of misschien een terugval van de ernst, maar ik vind het niet raar. Als je een studie tot 2 jaar hebt gedaan, zie je misschien dat er een verschil is in handicap."

Gevraagd of hij denkt dat de FDA het medicijn voor deze indicatie goedkeurt, zei Harel ja – vooral omdat het al is goedgekeurd voor vergelijkbare neurologische aandoeningen.

"Vanuit het oogpunt van de FDA hebben we momenteel geen behandelingen voor NMO. Dus ik denk dat ze het goed zullen keuren. Of ze het nu goedkeuren of besluiten hun tijd en vertraging in te nemen, ik weet het niet zeker, maar uiteindelijk denk ik dat het zal worden goedgekeurd, "zei hij.

Harel, die patiënten met NMOSD heeft behandeld, voegde eraan toe dat het een potentieel verwoestende aandoening is "met terugkerende perioden van ontsteking van het ruggenmerg of van de optische zenuwen. En dat kan mensen met een substantiële toename van invaliditeit achterlaten, zelfs na slechts één terugval en met slecht herstel. "

"Dus preventie van recidieven is van cruciaal belang, ik denk dat het hebben van een medicijn dat is goedgekeurd door de FDA voor NMO krachtig zou zijn." Hij merkte op dat goedkeuring zou leiden tot minder problemen met verzekeringsuitkeringen en minder vertragingen in de behandeling, wat op zijn beurt zou kunnen leiden tot minder recidieven.

"Het wordt een interessant jaar voor NMO omdat er een aantal andere behandelingen zijn" die ook in de pijplijn zitten, zei Harel. "Ik denk dat we meer en meer opties gaan zien, wat zal leiden tot een betere controle over de conditie van iedereen."

De studie werd gefinancierd door Alexion Pharmaceuticals. Wingerchuk meldt dat hij subsidies van Alexion heeft ontvangen tijdens het uitvoeren van het onderzoek en persoonlijke vergoedingen van MedImmune, Celgene, Novartis, ONO Pharmaceuticals , BrainStorm Therapeutics, Caladrius en Biogen buiten het ingediende werk. Disclosures voor de andere auteurs van de studie staan ​​volledig in het originele artikel. Harel heeft geen relevante financiële relaties bekendgemaakt.

American Academy of Neurology (AAN) Jaarvergadering 2019. Abstract ES.009. Te presenteren op 7 mei 2019.

N Engl J Med. Online gepubliceerd op 3 mei 2019. Abstract

Volg Deborah Brauser op Twitter: @MedscapeDeb

Voor meer nieuws over Medscape Neurology, volg ons op Facebook en tjilpen

Borstartsen geven nieuwe mammogramrichtlijnen uit


Door Robert Preidt

HealthDay Reporter

VRIJDAG, 3 mei 2019 (HealthDay News) – De grootste organisatie die borstchirurgen uit de VS vertegenwoordigt, geeft nieuwe screeningsrichtlijnen uit en adviseert vrouwen met een gemiddeld risico om op 40-jarige leeftijd met jaarlijkse mammografie te beginnen.

Deze richtlijnen verschillen van adviezen van de invloedrijke US Prevent Services Task Force (USPSTF), die de eerste mammogramscreening uitvoerde van 40 naar 50 jaar oud, evenals die van de American Cancer Society, die de startleeftijd op 45 zet.

De American Society of Breast Surgeons (ASBrS) zegt dat het de nieuwe richtlijnen heeft gebaseerd op een ander model dan dat van de USPSTF.

De nieuwe richtlijnen bevelen aan dat alle vrouwen op 25-jarige leeftijd een formele risicobeoordeling ondergaan. Screening op basis van specifieke risicofactoren wordt aanbevolen voor vrouwen met een verhoogd risico op borstkanker.

Vrouwen met een gemiddeld risico zouden echter op hun veertigste moeten beginnen met de jaarlijkse screening.

"Routinematige screening voor vrouwen van 40 tot 49 jaar is ondubbelzinnig aangetoond om mortaliteit met 15% te verminderen," zei ASBrS-president Dr. Walton Taylor in een persbericht over de maatschappij.

"De huidige USPSTF-richtlijnen vertragen echter de jaarlijkse screening tot de leeftijd van 50 omdat ze gebaseerd zijn op een 'efficiënt' statistisch model dat ook rekening houdt met de impact van mogelijke screeningrisico's," zei hij.

Risico's of nadelige effecten in de berekeningen van de USPSTF omvatten de kosten van screening, evenals de kans "van vals-negatieve en positieve resultaten," Taylor uitgelegd. Verkeerde bevindingen kunnen onnodige angst en onnodige medische procedures inhouden, zei hij.

Daarentegen zijn de nieuwe ASBrS-richtlijnen "gebaseerd op een model dat is gebaseerd op levensjaren", zei Dr. Julie Margenthaler in de persmededeling.

"Ze zijn uitsluitend gebaseerd op de bewezen overlevingskansen van borstkanker, de ASBrS geven prioriteit aan het leven," zei Margenthaler. Ze geeft leiding aan borstoperaties in het Siteman Cancer Center en is ook hoogleraar chirurgie aan de Washington University School of Medicine, beide in St. Louis.

Individuele risicobeoordeling is een belangrijk onderdeel van de nieuwe richtlijnen, zei de ASBrS.

Vrouwen met een voorspeld levenslang borstkankerrisico van 20% of meer zouden bijvoorbeeld mammografiescreening moeten beginnen, met toegang tot aanvullende MRI-beeldvorming vanaf de leeftijd van 35 jaar.

vervolgd

Een vergelijkbare beeldvorming zou op 25-jarige leeftijd moeten beginnen voor vrouwen met aan borstkanker gerelateerde genetische afwijkingen, adviseerde de groep.

"Hoewel mammografie niet zo gemakkelijk of nauwkeurig is bij jongere vrouwen, wanneer we kanker vinden en behandelen, zijn de voordelen in jaren van gered leven zeer significant. Veel van de huidige richtlijnen zullen een subset van deze vrouwen achterlaten om te sterven," legt Margenthaler uit.

Dr. Dana Smetherman is voorzitter van de Commission on Breast Imaging van de American College of Radiology (ACR). "Meer kanker vroegtijdig opvangen door jaarlijks op 40-jarige leeftijd te screenen – in plaats van minder frequent of later screening – verhoogt de kans op een succesvolle behandeling en kan de kwaliteit van leven voor vrouwen behouden", zei ze in de persmededeling.

"We zijn blij dat ASBrS hun steun voor deze meest verstandige aanpak opnieuw heeft bevestigd," zei Smetherman. De nieuwe ASBrS-richtlijnen zijn in overeenstemming met ACR-aanbevelingen.

Twee andere experts in borstkankerzorg ondersteunden de nieuwe richtlijnen.

"Als borstchirurgen realiseren we ons al lang dat one-size-fits-all screening een probleem is", zegt Dr. Alice Police, regionaal directeur van borstoperaties voor Northwell Health Breast Care Centers van Westchester County in Sleepy Hollow, N.Y.

Ze is van mening dat richtlijnen die geen rekening houden met individuele risicoprofielen 'sommige levens jaren' opofferen voor sommige vrouwen voor een groter goed dat beweert meer kosteneffectief te zijn en minder angst te creëren. '

Borstchirurgen "denken dat de levensjaren belangrijker zijn," zei de politie.

Dr. Kristin Byrne is hoofd radiologie bij het Lenox Hill Hospital in New York City. Zij is van mening dat de nieuwe richtlijnen "geïndividualiseerd zijn, om de voordelen en schade van screening in elke categorie in evenwicht te brengen zonder het leven van de patiënt te riskeren.

"Mammografie mag bijvoorbeeld niet worden gebruikt bij een patiënt jonger dan 30 jaar [under the ASBrS guideline], "Merkte Byrne op, in plaats daarvan zouden jonge, risicopatiënten met genetische mutaties of eerdere thoracale wandstraling een jaarlijkse screenings-MRI moeten hebben totdat ze vinden dat het veilig is voor mammografiescreening," zei ze.

En aan het andere einde van de levensduur adviseren de nieuwe richtlijnen om het screenen van mammografie te stoppen wanneer de levensverwachting korter is dan 10 jaar. Dit is 'medisch redelijk', zei Byrne.

vervolgd

"Veel richtlijnen hebben willekeurig de leeftijd van 74 gekozen om de screeningsmammografie te stoppen, maar dit weerspiegelt niet de levensverwachting van veel individuen, en het risico op borstkanker neemt toe met de leeftijd," zei ze.

Ten slotte is "screening elk jaar voor vrouwen met een gemiddeld risico over de leeftijd van 40 essentieel voor een vroege diagnose," meent Byrne.

WebMD-nieuws van HealthDay

bronnen

BRONNEN: Alice Police, M.D., regionaal directeur, borstoperatie, Northwell Health Breast Care Centers in Westchester, Sleepy Hollow, N.Y .; Kristin Byrne, MD, chef, radiologie, Lenox Hill Hospital, New York City; American Society of Breast Surgeons, persbericht, 3 mei 2019Copyright © 2013-2018 HealthDay. Alle rechten voorbehouden.

Digital Trends Live: eScooter Safety, Swarm A.I., Voice-Enabled AdsIn de nieuwste aflevering van Digital Trends Live bespreken gastheer Greg Nibler en Nicole Raney, hoofdredacteur van The Manual, de zusterwebsite van DT, de toptechnologieën van vandaag, inclusief de potentiële gevaren van eScooters, Spotify's testen van spraakgestuurde advertenties, Waymo's belofte dat de autonome voertuigen kunnen fietsen en voetgangers zien, Swarm AI, de opwekking van Microsoft's Solitaire in de beroemde videogamehal en meer.

Dr. Louis Rosenberg, chief executive officer en hoofdwetenschapper bij Unanimous A.I., voegt zich bij het programma om te praten over voorspellende analyse en de toepassingen ervan, en hoe Swarm A.I. heeft de Kentucky Derby-winnaar voorspeld.

Later verwelkomt Nibler Jim Huether, chief executive officer van Hyperice, om te bespreken hoe percussieve therapie en low-back therapieën iedereen van atleten helpen om esports te spelen.

In ons nieuwe Tech Briefs-segment herhalen Nibler en Ken Yeung, Flipboard technologie-editor, de week in tech, inclusief de F8-conferentie en de voortdurende privacykwesties van Facebook.

Ten slotte komt Jon Bostock, mede-oprichter en chief executive officer van Truman's, samen met ons om te praten over de schoonmaakindustrie en hoe een semi-truck van Truman's navulpatronen komt overeen met 31 semi-vrachtwagens van traditionele, eenmalige spuitflessen.Elavil versus Lexapro Receptbehandeling voor depressie: verschillen en bijwerkingen


Zijn Elavil en Lexapro hetzelfde?

Elavil (amitryptiline) en Lexapro (escitalopram) zijn antidepressiva voor de behandeling van depressie.

Elavil kan ook worden gebruikt om andere aandoeningen te behandelen, waaronder stemmingsstoornissen, zenuwpijn, eetstoornis, angst en paniekstoornis.

De merknaam Elavil is niet langer beschikbaar in de Verenigde Staten. Het is beschikbaar als een generiek merk.

Elavil en Lexapro zijn verschillende soorten antidepressiva. Elavil is een tricyclisch antidepressivum en Lexapro is een selectieve serotonineheropnameremmer (SSRI) tegen depressiviteit.

Bijwerkingen van Elavil en Lexapro die vergelijkbaar zijn omvatten slaperigheid, droge mond, duizeligheid, obstipatie en gewichtsveranderingen.

Bijwerkingen van Elavil die verschillen van Lexapro zijn wazig zien, moeite met plassen, hoofdpijn, verhoogde honger en smaakveranderingen.

Bijwerkingen van Lexapro die verschillen van Elavil zijn slaapproblemen (slapeloosheid), misselijkheid, maagklachten, gas, brandend maagzuur, geeuwen, oorsuizen, verminderde zin in seks, impotentie of moeite met een orgasme.

Zowel Elavil als Lexapro kunnen interageren met andere producten die slaperigheid veroorzaken (alcohol, antihistaminica, geneesmiddelen voor slaap of angst, spierverslappers en narcotica), aspirine of andere niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's), andere antidepressiva of bloedverdunners.

Elavil kan ook een wisselwerking hebben met MAO-remmers, arbutamine, disulfiram, schildkliersupplementen, andere geneesmiddelen die bloedingen / blauwe plekken kunnen veroorzaken, anticholinergica, medicijnen tegen hoge bloeddruk, cimetidine, terbinafine, geneesmiddelen voor de behandeling van een onregelmatige hartslag, amiodaron, cisapride, dofetilide, pimozide, procaïnamide, kinidine, sotalol, macrolide-antibiotica, isoniazide, fenothiazinen of theofylline.

Lexapro kan ook interageren met geneesmiddelen voor het behandelen van stemmingsstoornissen, of geestesziekten, lithium, sint-janskruid, tramadol, tryptofaan, medicijnen tegen migraine, medicijnen, stimulerende middelen of ADHD-medicatie.

Stop niet plotseling met het gebruik van Lexapro, anders kunt u onaangename ontwenningsverschijnselen krijgen.

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van Elavil?

Vaak voorkomende bijwerkingen van Elavil zijn:

 • slaperigheid,
 • droge mond,
 • duizeligheid,
 • wazig zicht,
 • constipatie,
 • gewichtstoename,
 • moeite met plassen,
 • hoofdpijn,
 • verhoogde honger, en
 • veranderingen in smaak.

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van Lexapro?

Vaak voorkomende bijwerkingen van Lexapro zijn:

 • slaperigheid,
 • duizeligheid,
 • slaapproblemen (slapeloosheid),
 • misselijkheid,
 • maagklachten,
 • gas,
 • maagzuur,
 • constipatie,
 • gewichtsveranderingen,
 • droge mond,
 • geeuwen,
 • oorsuizen,
 • verminderde zin in seks,
 • impotentie, of
 • moeite met een orgasme.

Wat is Elavil?

Elavil (amitryptiline) is een tricyclisch antidepressivum dat wordt gebruikt om depressies en stemmingsstoornissen te behandelen. Elavil kan ook worden gebruikt om andere aandoeningen te behandelen, waaronder zenuwpijn, eetstoornis, angst en paniekstoornis. De merknaam Elavil is niet langer beschikbaar in de VS

Wat is Lexapro?

Lexapro is een receptgeneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van depressie. Het is belangrijk om met uw zorgverlener te praten over de risico's van het behandelen van depressie en ook over de risico's om het niet te behandelen. Bespreek alle behandelingskeuzes met uw zorgverlener. Lexapro wordt ook gebruikt voor de behandeling van:

Neem contact op met uw zorgverlener als u denkt dat uw toestand niet beter wordt met de Lexapro-behandeling.

Wat is het eerste teken van mazelen?


Vraag een arts

Ik woon in Zuid-Californië, waar een uitbraak van mazelen is. De laatste paar dagen voelde ik me uitgeput en hoestend. Ik dacht dat het een koud virus was, maar ik kreeg vandaag koorts en riep het werk af. Het is waarschijnlijk de griep, maar hoe weet ik of het mazelen zijn? Wat is het eerste teken van mazelen?

Doctoraatsreactie

Beide soorten mazelen, rodehond en rubeola beginnen met griepachtige symptomen (zie hieronder) en de uitslag verschijnt binnen twee tot vier dagen. Over het algemeen moeten zowel kinderen als volwassenen met koorts en uitslag contact opnemen met hun arts. Mensen die een geïnfecteerde persoon tegenkomen, moeten ook worden geëvalueerd om te zien of ze speciale maatregelen nodig hebben om te voorkomen dat ze ziek worden. Normaal gesproken is mazelen geen ziekte waarvoor spoedeisende zorg nodig is.

Rubeola ("rode mazelen" of "harde mazelen")

Symptomen verschijnen ongeveer acht tot twaalf dagen nadat het rubeola-virus een persoon infecteert. Dit is de incubatieperiode. Tijdens deze periode vermenigvuldigt het virus zich. Symptomen komen voor in twee fasen.

 • De vroege fase begint met deze symptomen:
  • Koorts
  • Een vervallen of lethargisch gevoel
  • Hoesten
  • Rode ogen zonder ontslag (conjunctivitis)
  • Loopneus
  • Verlies van eetlust
 • De rode uitslag van mazelen ontwikkelt zich twee tot vier dagen later.
  • De uitslag begint meestal op het gezicht, spreidt zich uit naar de romp en vervolgens naar de armen en benen.
  • De uitslag is aanvankelijk kleine rode bultjes die in elkaar overvloeien naarmate er meer verschijnen. Van een afstand ziet de uitslag er vaak uniform rood uit. De uitslag duurt vijf tot zeven dagen.
  • Mensen met mazelen kunnen kleine grijsachtige vlekken op de binnenkant van de wang ontwikkelen, "Koplik-vlekken" genoemd.
  • De huiduitslag is meestal niet jeukende, maar als het opklaart, kan de huid schuren (dit lijkt op een huid die peeling na zonnebrand).
  • Hoewel rode mazelen vaak een milde ziekte zijn, kunnen een paar ernstige complicaties optreden. Rode mazelen maken mensen kwetsbaarder voor longontsteking en bacteriële oorinfecties. Longontsteking als een complicatie van mazelen is vooral ernstig bij zuigelingen en is verantwoordelijk voor de meeste sterfgevallen in deze leeftijdsgroep. Ontsteking van de hersenen (encefalitis) komt ongeveer één keer per duizend gevallen van mazelen voor en is een ernstige complicatie die fataal kan zijn.
  • Rode mazelen zijn bijzonder ernstig bij mensen met een verzwakt immuunsysteem, waaronder mensen die ondervoed zijn of HIV hebben.

Rubella ("Duitse mazelen")

Duitse mazelen veroorzaken mildere symptomen dan rode mazelen. De incubatietijd tussen het krijgen van het virus en het ziek worden is 16-18 dagen.

 • Aanvankelijk ervaren sommige mensen vermoeidheid, lichte koorts, hoofdpijn of rode ogen enkele dagen voordat de uitslag verschijnt. Deze symptomen komen vaker voor bij volwassenen dan bij kinderen.
 • Gezwollen, gevoelige lymfeklieren kunnen achter in de nek voorkomen.
 • De uitslag is lichtrood tot roze. Het begint als individuele vlekken die na verloop van tijd kunnen samenvloeien. De uitslag begint meestal op het gezicht en gaat naar de romp.
 • De uitslag meestal niet jeuken, maar als het opklaart, kan de huid schuren. Individuen zijn het meest besmettelijk een paar dagen voordat de uitslag zich ontwikkelt tot zeven dagen nadat het voor het eerst verscheen.
 • Adolescenten en volwassenen die rodehond krijgen, kunnen tot weken na de infectie pijnlijke gewrichten krijgen. Dit heeft meestal invloed op de handen, polsen en knieën.
 • Symptomen en verschijnselen kunnen zo mild zijn dat mensen ze niet opmerken, vooral bij kinderen. Studies hebben aangetoond dat ongeveer 25% -50% van de geïnfecteerde mensen geen symptomen of tekenen heeft. De meeste symptomen lossen binnen een paar dagen op, maar gezwollen lymfeklieren kunnen een paar weken aanhouden.
 • De meest gevreesde complicatie van rode hond is 'aangeboren rode hond', die optreedt wanneer een besmette zwangere vrouw het virus doorgeeft aan haar ongeboren kind. Onder andere problemen en geboorteafwijkingen kunnen getroffen baby's staar, hartafwijkingen, gehoorstoornissen en leerstoornissen hebben. Het risico van overdracht is het hoogst vroeg in de zwangerschap. Het virus kan ook een miskraam of doodgeboorte veroorzaken.

Lees ons volledige medische artikel over mazelen voor meer informatie.

Beoordeeld op 2019/05/03


bronnen:
Referenties

Wat stellen overweegt IVF te weten


Nieuwsfoto: Wat stellen overweegt IVF te weten

WEDNESDAY, 1 mei 2019 (HealthDay News) – In-vitrofertilisatie (IVF) wordt veel gebruikt in de Verenigde Staten om onvruchtbare paren te helpen kinderen te krijgen. Maar er zijn een aantal dingen die mensen moeten weten als ze erover nadenken, zegt een specialist voor onvruchtbaarheid.

"Vele factoren … kunnen het succes van een IVF-cyclus beïnvloeden, maar veel mensen beschouwen IVF als hun vangnet dat verzekert dat ze op elk moment een kind kunnen krijgen," zei Dr. Rashmi Kudesia. Ze is gespecialiseerd in reproductieve endocrinologie en onvruchtbaarheid bij Houston Methodist in Texas.

Voor vrouwen die hun eigen eieren gebruiken, daalt het slagingspercentage tot minder dan 15% in de vroege jaren 40 en tot minder dan 5% tegen het midden van de jaren 40, wees ze erop. "Dat betekent niet dat IVF niet voor deze paren zal werken, maar ze moeten weten dat het succes varieert op basis van leeftijd," zei Kudesia in een persbericht over een medisch centrum.

Bovendien variëren de slagingspercentages van IVF sterk, afhankelijk van de kliniek, merkte ze op, maar alle klinieken moeten die informatie rapporteren aan de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention. Omdat patiënten behandelingsbeslissingen nemen, stelde Kudesia voor om de online tool van de CDC te gebruiken om klinieken te vergelijken.

"Twee van de meest voorkomende vragen die paren stellen bij het starten van IVF gaan over hun kansen om met meerdere baby's te eindigen en hoe ongemakkelijk het proces zal zijn," zei ze.

"Er is een perceptie dat elke vorm van hulp bij vruchtbaarheid leidt tot meerdere baby's met één zwangerschap." Met IVF implanteren we steeds meer één embryo per keer, dus je zou alleen eindigen met een tweeling of meer als het embryo op natuurlijke wijze splitst , "Legde Kudesia uit.

En, voegde ze eraan toe dat de meeste vrouwen twee weken van moeilijke symptomen hebben terwijl ze hormonen nemen om eieren te helpen groeien, maar daarna moet de rest van het proces comfortabeler zijn.

"IVF is een ongelooflijk krachtige technologie die veel paren de mogelijkheid heeft gegeven om ouders te zijn," zei Kudesia. "Maar het is niet een reis die iemand onvoorbereid zou moeten aangaan.Iedereen die onvruchtbaarheid onder ogen ziet en IVF overweegt, moet met zijn ob-gyn en een reproductieve endocrinoloog praten om al hun opties voor vruchtbaarheidsbehandelingen te herzien."

Onvruchtbaarheid treft een op de acht paren in de Verenigde Staten.

– Robert Preidt

MedicalNews
Copyright © 2019 HealthDay. Alle rechten voorbehouden.

SOURCE: Houston Methodist, persbericht, 22 april 2019

CV Research Spin overvloedig in het tijdperk van alternatieve feiten


In de rechtbank van internet, hoe feiten worden verzameld, is koning. In de rechtlijnige wereld van wetenschappelijke analyses zijn feiten feiten, toch?

Een nieuwe systemische review heeft een andere kijk, wat suggereert dat cardiovasculaire (CV) onderzoekers een soort van spin maken op hun resultaten in tweederde van gerandomiseerde gecontroleerde trial (RCT) rapporten gepubliceerd in zes high-impact medische tijdschriften.

"De hoge prevalentie van manipulatie van taal in de literatuur is van groot belang voor consumenten van medisch bewijsmateriaal, wat, gegeven de vrijheid van informatie in het digitale tijdperk, zowel patiënten als clinici treft," hoofdauteur Muhammad Shahzeb Khan, MD, John H. Stroger Jr. Ziekenhuis van Cook County, Chicago, en collega's schrijven in hun studie, vandaag gepubliceerd in JAMA Network Open.

De onderzoekers identificeerden 93 CV RCT's met statistisch niet-significante resultaten voor hun primaire resultaten gepubliceerd van 2015 tot 2017 in de New England Journal of Medicine, de Lancet, JAMA, de European Heart Journal, circulatie, en de Tijdschrift van het American College of Cardiology. Twee beoordelaars hebben alle relevante gegevens op een gestandaardiseerd formulier voor het verzamelen van gegevens verzameld en een derde arbitreren eventuele meningsverschillen.

Volgens de methodologie die onlangs door Boutron en Ravaud is uiteengezet, heeft het team drie spinstrategieën gedefinieerd:

 • Draaien naar statistisch significante secundaire resultaten, zoals vergelijking binnen een groep, secundaire uitkomsten en subgroep- of protocolprotocollen.

 • Het interpreteren van statistisch niet-significante resultaten van de primaire uitkomsten als het tonen van gelijkwaardigheid van de behandeling of het uitsluiten van een bijwerking.

 • Het benadrukken van het gunstige effect van de behandeling met of zonder erkenning van de statistisch niet-significante primaire uitkomst.

De resultaten toonden aan dat spin aanwezig was in minstens één sectie van 53 abstracts (57%, 95% CI, 47% – 67%) en 62 hoofdteksten (67%, 95% CI, 57% – 75%). Bovendien bereikte de spinverzadiging alle secties in 26 abstracts (28%, 95% CI, 20% – 38%) en 18 hoofdteksten (19%, 95% CI, 12% – 29%).

Ongeveer de helft van de conclusiegedeelten bestond uit spin, maar het was vooral low-level spin, volgens de auteurs.

Veel artsen en journalisten "pakken vaak de verkeerde kant op" in een gepubliceerd onderzoek zonder de volledige tekst te lezen of zich bewust te zijn van de statistische betekenis, zei Khan. theheart.org | Medscape Cardiology.

"Het is een van de belangrijkste redenen dat we deze studie hebben gepubliceerd," zei hij. "Lezers moeten zich ervan bewust zijn, verslaggevers moeten zich ervan bewust zijn dat er misschien een aantal wendingen in het rapport zitten, ondanks alle peer-review."

De studie onderzoekt niet waarom sommige onderzoekers hun toevlucht nemen tot spinnen, maar Khan speculeert dat het onbewust gedaan kan worden of wijst op bezorgdheid dat medische tijdschriften minder bereid zijn om studies met negatieve bevindingen te publiceren.

In tegenstelling tot eerdere studies die rapportagebias toekenden aan financiële belangen, was er geen verband tussen spin- en belangenconflicten van de eerste of laatste auteur. Verder had door de industrie gefinancierd onderzoek een lager aandeel spin dan non-profit gefinancierd onderzoek, rapporteren de auteurs.

Tegenvaller

"Interpretatie van proeven is zeer subjectief en kwantificeren van spin is zelfs meer subjectief, maar tot hun verdienste deden ze correspondentieanalyses en er lijkt een redelijke overeenstemming te zijn geweest", zegt Sanjay Kaul, MD, cardiologieafdeling, Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles, die niet betrokken was bij de studie.

Kaul merkte op dat hij graag meer informatie had gehad over de impact van spin op leiders, onderzoeksfinanciering en het klinisch ontwikkelingsprogramma; en of tijdschriften hebben geprobeerd om "recht te zetten" op RCT resultaten in een begeleidend redactioneel.

"Een terechte vraag is waarom de peer review zijn werk niet doet, als tweederde van de artikelen die in high-impact tijdschriften zijn gepubliceerd, dit probleem hebben", merkte Kaul op.

In een begeleidend redactioneel, JAMA Network Open Adjunct-redacteur Stephan D. Fihn, MD, MPH, Universiteit van Washington, Seattle, zei dat ze twee keer per week samenkomen om manuscripten te beoordelen en "bijna altijd zijn er 1 of meer manuscripten waarvoor de auteurs hun resultaten in een gunstiger licht hebben geplaatst dan wij als gerechtvaardigd beschouwd. "

Hij beschrijft hun inspanningen om rotatie aan te pakken, zoals het laten werken van redactie "doorzoeken van manuscripten om niet-ondersteunde causale taal te verwijderen en correcte overmatige interpretatie van resultaten", met behulp van externe scheidsrechters, en "bij verschillende gelegenheden" verzoeken auteurs om de conclusies van het manuscript te herschikken van zwak positief naar categorisch negatief .

"Tegelijkertijd doen we er alles aan om gefundeerde, negatieve bevindingen te omarmen net als positieve," zegt Fihn. "Hoewel negatieve onderzoeken doorgaans niet zoveel aandacht trekken, zijn ze vaak van kritisch belang om onjuiste gevolgtrekkingen van eerdere studies tegen te gaan of wijdverspreide misvattingen te debunderen."

Kaul zegt dat de redactie de zaak smeekt dat er kwaliteitscontroleprocessen zijn om spin uit te vissen, maar geeft niet aan in hoeverre die processen werken voor JAMA Network Open of JAMA, een van de zes tijdschriften in de recensie.

Verhoogde publicatie van neutrale / negatieve RCT-bevindingen kan het niveau van spin helpen verminderen, zei hij, erop wijzend dat hoewel hij geen account heeft, hij naar de Twittersphere kijkt om te zien hoe de medische gemeenschap de resultaten van een cruciaal onderzoek accepteert.

"Ik ben gerustgesteld om te zien dat er veel scepsis is," zei Kaul. "Ze accepteren deze gegevens niet gemakkelijk en wijzen op de methodologische tekortkomingen en dat er andere graden van interpretatie kunnen zijn. Dus de Twitterati kan er een zijn om de impact te minimaliseren, open-access peer review is een andere."

Co-auteur John Mandrola, MD, is columnist voor Medscape. Coauteur Richard Krasuski, MD, meldde subsidies van Edwards Lifesciences en Abbott; subsidies en persoonlijke kosten van Actelion; en die als een niet-volwaardige wetenschappelijke adviseur voor Ventripoint buiten het ingediende werk dienen. Fihn meldde geen belangenconflicten. Kaul rapporteert als adviseur voor Boehringer Ingelheim, Novo Nordisk, Johnson & Johnson en AbbVie.

JAMA Netw Open. Online gepubliceerd op 3 mei 2019. Volledige tekst, redactioneel

Volg Patrice Wendling op Twitter: @pwendl. Voor meer van theheart.org | Medscape Cardiology, volg ons tjilpen en Facebook.