Tagamet versus Protonix-behandeling voor GERD: verschillen en bijwerkingen


Zijn Tagamet en Protonix hetzelfde?

Tagamet (cimetidine) en Protonix Delayed-Release orale suspensie en Tablets met vertraagde afgifte (pantoprazol-natrium) worden gebruikt om bepaalde soorten zweren te behandelen en te voorkomen, om aandoeningen te behandelen die ervoor zorgen dat de maag te veel zuur produceert en om gastro-oesofageale refluxziekte te behandelen (GERD).

Protonix wordt ook gebruikt voor de behandeling van erosieve esophagitis bij volwassen patiënten, en het is bedoeld voor kortdurende behandeling (minder dan 10 dagen).

Tagamet en Protonix behoren tot verschillende klassen van geneesmiddelen. Tagamet is een histaminereceptorantagonist en Protonix is ​​een protonpompinhibitor (PPI).

Tagamet is zowel over-the-counter (OTC) als generiek verkrijgbaar.

De bijwerkingen van Tagamet en Protonix die vergelijkbaar zijn omvatten hoofdpijn, duizeligheid, slaperigheid, gewrichtspijn, diarree of misselijkheid.

Bijwerkingen van Tagamet die verschillen van Protonix zijn onder meer depressie, agitatie, zwelling van de borsten of gevoeligheid (bij mannen), spierpijn, huiduitslag of obstipatie.

Bijwerkingen van Protonix die verschillen van Tagamet zijn reacties op de injectieplaats (roodheid, pijn, zwelling), braken, buik- of maagpijn, gas, gewichtsveranderingen, vermoeid gevoel of slaapproblemen (slapeloosheid).

Zowel Tagamet als Protonix kunnen een interactie aangaan met ketoconazol of bloedverdunners.

Tagamet kan ook een interactie aangaan met maagzuurremmers of antidepressiva.

Protonix kan ook een interactie aangaan met atazanavir, nelfinavir, ampicilline, digoxine, diuretica (waterpillen), ijzer of methotrexaat.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen van Tagamet?

Vaak voorkomende bijwerkingen van Tagamet zijn:

 • slaperigheid,
 • duizeligheid,
 • zwakheid,
 • wazig zicht,
 • droge ogen,
 • droge mond,
 • braken,
 • constipatie,
 • gezwollen buik,
 • verstopte neus,
 • sinuspijn, of
 • blozen (warmte, roodheid of tintelend gevoel).

Vertel het uw arts als u onwaarschijnlijk maar ernstige bijwerkingen van Tagamet-injectie ervaart, waaronder:

 • minder zweten,
 • snelle / onregelmatige hartslag,
 • mentale / stemmingswisselingen (zoals verwarring, hallucinaties, agitatie, nervositeit, ongewone opwinding),
 • moeilijk urineren, of
 • verminderd seksueel vermogen.

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van Protonix?

Vaak voorkomende bijwerkingen van Protonix zijn:

 • reacties op de injectieplaats (roodheid, pijn, zwelling),
 • hoofdpijn,
 • misselijkheid,
 • braken,
 • buik- of maagpijn,
 • diarree,
 • gas,
 • duizeligheid,
 • gewrichtspijn,
 • gewichtsveranderingen,
 • slaperigheid,
 • moe gevoel, of
 • slaapproblemen (slapeloosheid).

Wat is Tagamet?

Tagamet-injectie (glycopyrrolaat) is een anticholinergicum dat helpt om aandoeningen te beheersen zoals maagzweren die gepaard gaan met overmatige maagzuurproductie. De injecteerbare vorm van Tagamet wordt ook gebruikt om speeksel, nasale, long- en maagsecreties te verminderen en de hartslag tijdens de operatie te helpen regelen. Tagamet Injection is beschikbaar in generieke vorm.

Wat is Protonix?

Protonix IV (pantoprazol-natrium) is een protonpompinhibitor (PPI) die wordt gebruikt voor kortdurende behandeling (minder dan 10 dagen) van gastro-oesofageale refluxziekte (GERD) en een voorgeschiedenis van erosieve oesofagitis bij volwassen patiënten.

Diabetes Drug 'Home Run' Curtailing Nierfalen Risico


Maureen Salamon
15 april 2019

Canagliflozin (Invokana, Janssen) verlaagt het risico op progressie naar nierziekte in het eindstadium met 30% bij patiënten met type 2 diabetes en chronische nierziekte, volgens de eerste resultaten van een wereldwijde fase 3-studie die onderzoekers 'landmark' noemden.

De multicenter, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde CREDENCE-studie (NCT02065791) van 4401 patiënten toonde ook aan dat canagliflozine de risico's voor belangrijke cardiovasculaire voorvallen significant vermindert, waaronder overlijden en ziekenhuisopname voor hartfalen.

"Dit is iets dat echt nuttig zal zijn voor onze patiënten," zei Vlado Perkovic, MBBS, PhD, van het George Institute for Global Health en de Universiteit van New South Wales in Sydney, Australië.

"Velen eindigen nog steeds met progressie, hebben cardiovasculaire gebeurtenissen of sterven aan complicaties van nierfalen, maar we hebben nu een bewezen behandeling om patiënten met diabetes en nieraandoeningen te helpen misschien een nog langer leven te leiden," vertelde Perkovic Medscape Medisch nieuws. "Dit is de thuisrun waar we op hoopten, maar waarop we niet bankierden."

Perkovic en zijn collega's presenteerden de bevindingen voor een publiek van ongeveer 800 tijdens een late brekende klinische testsessie hier bij de International Society of Nephrology (ISN): 2019 Wereldcongres. De studie werd online gepubliceerd in de New England Journal of Medicine samenvallen met de presentatie ervan, samen met een begeleidend redactioneel commentaar.

Canagliflozine is de eerste nieuwe therapie in bijna 20 jaar om het risico op nierfalen te verminderen wanneer het wordt toegevoegd aan de huidige standaard van zorg bij patiënten met chronische nierziekte en type 2 diabetes, de belangrijkste oorzaak van terminale nierziekte over de hele wereld. De laatste therapieën die voor deze indicatie waren goedgekeurd, waren ACE-remmers en angiotensine-receptorblokkers, die nu worden beschouwd als de standaard van zorg in deze patiëntenpopulatie.

Janssen liet de kracht van de CREDENCE-testresultaten 2 weken geleden horen door aan te kondigen dat het een aanvullende New Drug Application (sNDA) heeft ingediend bij de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) voor de behandeling van patiënten met chronische nierziekte en type 2 diabetes .

Fast-Tracking door middel van regelgeving

De sNDA is ingediend voor prioritaire beoordeling, die, indien succesvol, binnen zes maanden zou worden goedgekeurd, zei Norman Rosenthal, MD, vice-president en leider in klinische en samengestelde ontwikkeling van het metabolisme voor Janssen.

Het geneesmiddel, een natrium-glucose cotransporter-2 (SGLT2) -remmer, werd goedgekeurd voor de behandeling van diabetes type 2 door de FDA en het Europees Geneesmiddelenbureau in 2013. Die indicatie werd in 2018 uitgebreid met patiënten met een vastgestelde cardiovasculaire aandoening, een populatie waarin canagliflozine het risico op een hartaanval, beroerte en de dood kan verlagen.

De CREDENCE-proef, die in 2014 werd gestart, werd bijna een jaar eerder dan gepland stopgezet omdat deze aan zijn vooraf gespecificeerde einddoelen voor de werkzaamheid voldeed, zoals eerder gerapporteerd door Medscape Medisch nieuws.

"Dit is een game-changer, een hele nieuwe strategie die we kunnen gebruiken", zei studieauteur Meg Jardine, MBBS, PhD, ook van het George Institute for Global Health.

"Patiënten in het CREDENCE-onderzoek kregen de standaardbehandeling en onderzoekers werden aangemoedigd om hun bloedsuikerspiegel en bloeddrukcontrole te optimaliseren, maar zelfs daarna zagen we deze krachtige effecten," vertelde Jardine Medscape Medisch nieuws.

CREDENCE was de eerste keer dat een SGLT2-remmer werd toegevoegd aan de zorgstandaard om de renale uitkomsten te onderzoeken bij patiënten met type 2 diabetes en chronische nierziekte wanneer.

Alle deelnemers hadden albuminurie en een geschatte glomerulaire filtratiesnelheid van 30 tot 89 ml / min per 1,73 m², en allen hadden de maximaal getolereerde dagelijkse dosis van een ACE-remmer of een angiotensine-receptorblokker gedurende ten minste 4 weken voorafgaand aan randomisatie aan ofwel eenmaal daags canagliflozine 100 mg of placebo.

Risico voor het primaire samengestelde eindpunt van de studie – progressie naar een verdubbeling van serumcreatinine, terminale nierziekte die dialyse of niertransplantatie vereist, en nier- of cardiovasculaire sterfte – was 30% lager bij canagliflozine dan bij placebo (P = .00001).

Voor secundaire eindpunten was er een vermindering met 20% van het risico op de samenstelling van een niet-fataal myocardinfarct, niet-fatale beroerte en cardiovasculaire sterfte (P = .0121); een 31% vermindering van het risico voor de samenstelling van cardiovasculaire sterfte en ziekenhuisopname voor hartfalen (P = .0001); en een vermindering van 39% van het risico voor ziekenhuisopname voor hartfalen alleen (P = .003).

Cardiologen zijn "nog steeds bezig het nut van de SGLT2-remmers te begrijpen voor de uitkomsten in de cardiologie van hartfalen", zei studieauteur Kenneth Mahaffey, MD, cardioloog aan de Stanford University in Palo Alto, Californië.

"We anticipeerden niet noodzakelijk op de omvang van het behandelingseffect dat we zien," vertelde hij Medscape Medisch nieuws. "Mensen proberen het mechanisme te begrijpen waarmee canagliflozine in het bijzonder en SGLT-remmers over het algemeen hartfalen verbeteren, maar daarover bestaan ​​al heel wat hypotheses, maar nog geen definitieve afspraken."

Lower-Limb Amputation, Fracture Risk

Hoewel ernstige bijwerkingen gerelateerd aan canagliflozine een hoger risico op amputatie of fractuur van de onderste ledematen omvatten, waren er geen verschillen in de frequentie van deze gebeurtenissen tussen de canagliflozine- en de placebogroep. In feite waren alle bijwerkingen minder vaak voor bij de canagliflozine groep dan bij de placebogroep.

"Patiënten kunnen de voordelen krijgen zonder zich zorgen te hoeven maken over de risico's," zei Perkovic.

Er is een algemeen gebrek aan bewustzijn over de last van het hebben van zowel type 2 diabetes als chronische nierziekte, zei Rosenthal.

"Ik denk dat beoefenaars, patiënten en families de neiging hebben om dat niet te waarderen, tegen de tijd dat een patiënt de nierziekte in het eindstadium bereikt, wat betekent dat ze dialyse of een transplantatie nodig hebben, is hun 5-jaars overleving slechts 36% tot 40%. gelijk aan of slechter dan veel kankers, "vertelde hij Medscape Medisch nieuws.

Canagliflozin biedt "een andere behandelingsoptie die een reële impact kan hebben op de progressie van progressieve diabetische nieraandoeningen en levens kan redden door te voorkomen dat mensen nierfalen krijgen," zei Shilpanjali Jesudason, MD, PhD van Kidney Health Australia in Melbourne, die een van de vele publieksleden die enthousiast waren over de bevindingen.

"Als klinisch directeur van een patiëntenorganisatie, weet ik dat patiënten, hun verzorgers en de gemeenschap op zoek zijn naar levensreddende doorbraken in de klinische zorg," vertelde Jesudason Medscape Medisch nieuws.

Dit sentiment werd herhaald door Adeera Levin, MD, van de Universiteit van British Columbia in Vancouver, Canada, een vroegere president van ISN.

"We hebben niets gehad dat het verloop van nieraandoeningen bij een grote groep mensen met diabetes in een zeer lange tijd heeft veranderd," vertelde Levin Medscape Medisch nieuws. "Zeker, mensen met diabetes en nieraandoeningen zijn een kwetsbare populatie, en dit geeft hoop."

Het onderzoek werd gefinancierd door Janssen. Perkovic is lid geweest van stuurcomités van onderzoeken die zijn gefinancierd door de National Health and Medical Research Council van Australië, Janssen, AbbVie, GSK, Boehringer Ingelheim, Eli Lilly, Gilead, Novartis, Novo Nordisk, Retrophin, Tricida en Pfizer; en heeft honoraria ontvangen voor presentaties of adviesraden voor AbbVie, Amgen, AstraZeneca, Bayer, Baxter, Boehringer Ingelheim, Durect, Eli Lilly, Gilead, GSK, Janssen, Merck, Mitsubishi Tanabe, Novartis, Novo Nordisk, Pharmaling, Pfizer, Reata, Relypsa, Roche, Sanofi en Servier. Jardine heeft onderzoeksondersteuning ontvangen van Gambro, Baxter, CSL, Amgen, Eli Lilly en MSD; en heeft gediend in adviesraden voor Akebia, Baxter, Boehringer Ingelheim, CSL en Vifor; dient in een stuurgroep voor een proef gesponsord door Janssen; en heeft gesproken op wetenschappelijke bijeenkomsten gesponsord door Janssen, Amgen en Roche. Mahaffey heeft onderzoeksondersteuning ontvangen van Afferent, Amgen, Apple, AstraZeneca, Cardiva Medical, Daiichi, Ferring, Google (Verily), Johnson & Johnson, Luitpold, Medtronic, Merck, NIH, Novartis, Sanofi, St. Jude en Tenax; en heeft luidsprekerpremies ontvangen van Abbott, Ablynx, AstraZeneca, Baim Institute, Boehringer Ingelheim, Bristol Myers Squibb, Elsevier, GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, MedErgy, Medscape, Mitsubishi, Myokardia, NIH, Novartis, Novo Nordisk, Portola, Radiometer, Regeneron , Springer Publishing en UCSF. Jesudason heeft geen relevante financiële relaties bekendgemaakt. Levin is een adviseur voor Janssen.


Spierkracht zou de sleutel kunnen zijn tot een lang leven


Nieuwsfoto: Muscle Power is misschien wel de sleutel tot een lang leven

Laatste fitness- en fitnessnieuws

VRIJDAG, 12 april 2019 (HealthDay News) – Als je nog veel meer verjaardagen wilt vieren, suggereert nieuw onderzoek dat je je gewichtheffen moet versnellen.

Het stimuleren van spierkracht, wat anders is dan spierkracht, vertaald naar langere levens, zeiden de Braziliaanse wetenschappers.

Wat is precies het verschil?

Traplopen vergt bijvoorbeeld spierkracht: hoe sneller je klimt, hoe meer kracht je nodig hebt. Maar een zwaar voorwerp vasthouden of duwen vereist alleen spierkracht.

"Opstaan ​​vanaf een stoel op oudere leeftijd en het trappen van een bal hangt meer af van spierkracht dan spierkracht, maar de meeste lichaamsdragende oefeningen richten zich op de laatste", zei onderzoeker Claudio Gil Araujo. Hij is directeur onderzoek en onderwijs aan de Exercise Medicine Clinic – CLINIMEX, in Rio de Janeiro.

"Ons onderzoek laat voor het eerst zien dat mensen met meer spierkracht de neiging hebben langer te leven", zei Araujo in een persbericht over de European Society of Cardiology.

De studie omvatte bijna 3.900 volwassenen, tussen de 41 en 85 jaar oud, met een gemiddelde leeftijd van 59, waarvan de maximale spierkracht werd beoordeeld.

Over een gemiddelde follow-up van 6,5 jaar stierf 10% van de mannen en 6% van de vrouwen.

Deelnemers met maximale spierkracht boven de mediaan voor hun geslacht hadden de beste overlevingskansen. In vergelijking met die boven de mediaan, hadden die in het laagste en het tweede laagste kwartaal onder de mediaan een 10 tot 13 en een 4 tot 5 keer groter risico op overlijden tijdens de onderzoeksperiode.

De studie moest vrijdag worden gepresenteerd op een bijeenkomst van de European Society of Cardiology in Lissabon, Portugal. Onderzoek dat tijdens vergaderingen wordt gepresenteerd, moet als voorlopig worden beschouwd totdat het in een collegiaal getoetst tijdschrift is gepubliceerd.

"We laten nu zien dat kracht sterk gerelateerd is aan alle oorzaken [death]. Maar het goede nieuws is dat je alleen boven de mediaan voor je geslacht moet zijn om de beste overleving te hebben, zonder verder voordeel om nog krachtiger te worden, "zei Araujo.

"Voor krachttraining in de sportschool denken de meeste mensen alleen aan de hoeveelheid gewicht die wordt opgetild en aan het aantal herhalingen, zonder aandacht te schenken aan de snelheid van uitvoering," zei Araujo. "Maar voor optimale krachttrainingresultaten moet je verder gaan dan de typische krachttraining en snelheid toevoegen aan je gewichtslift."

– Robert Preidt

MedicalNews
Copyright © 2019 HealthDay. Alle rechten voorbehouden.

SOURCE: European Society of Cardiology, persbericht, 12 april 2019

90 nieuwe mazelengevallen, bijnarecord sinds eliminatie


Het aantal van 555 bevestigde mazelenzaken dit seizoen is ver voorbij 372 van het afgelopen seizoen en nadert de 667 gevallen gezien in 2014 – de hoogste aantallen sinds de ziekte effectief werd geëlimineerd in de Verenigde Staten in 2000.

Alleen al in de tweede week van april werden 90 nieuwe gevallen gemeld aan de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

Verwacht wordt dat een toenemend aantal vaccinweigeraars een groot deel van de piek verklaart, aldus de CDC.

De CDC heeft meldingen ontvangen van mazelen in 20 staten: Arizona, Californië, Colorado, Connecticut, Florida, Georgië, Illinois, Indiana, Kentucky, Maryland, Massachusetts, Michigan, Missouri, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Oregon, Texas en Washington.

De meeste van de 285 gevallen in New York City hebben voornamelijk plaatsgevonden in Brooklyn en Queens sinds het begin van de uitbraak in oktober, waar een ultraorthodoxe gemeenschap van Joodse inwoners woont wiens religieuze overtuigingen hen verhinderen om de mazelen, de bof en rodehond te krijgen ( MMR) vaccinatie.

De meeste van die gevallen werden overgedragen door een kind dat naar Israël reisde (waar grote gevallen van mazelen en niet-gevaccineerde personen zijn) en die de infectie terugbracht naar de Verenigde Staten.

Eerder dit seizoen stelde New York City twee extreme maatregelen in om de explosie van mazelengevallen in de stad aan te pakken, met name in gebieden met een lage vaccinconformiteit, zoals orthodox-joodse gemeenschappen.

De stad vereiste onder andere alleen gevaccineerde personen om toegelaten te worden tot yeshivas (Joodse scholen) en kinderdagverblijven waar Joodse kinderen aanwezig zijn. Nadat eerdere pogingen om deze maatregelen in te stellen mislukten, besloten de functionarissen van New York City vorige week boetes op te leggen van wel $ 1000 per gebeurtenis (inclusief voor elk kind in een familie die niet voldoet) en gevangenisstraf.

Andere uitbraken van mazelen

Rockland County, New York, minder dan 40 mijl ten noorden van New York City, had sinds 12 april 184 bevestigde gevallen van mazelen gemeld.

De staat Washington heeft 73 zaken gemeld in Clark County en één geval in King County.

New Jersey heeft 11 uitbraken van mazelen, waaronder zeven in Ocean County en vier in een huishouden in Monmouth County. "[T]zijn huishouden heeft een directe epidemiologische link naar de uitbraakgemeenschap in Ocean County. Deze gevallen, naast 1 hoogst verdachte geval, potentieel blootgestelde individuen aan de besmetting in New Jersey tussen 9 Maart en 14 Maart, "volgens het adviserende advies van New Jersey.

In Californië waren er 21 bevestigde gevallen in 10 provincies: Los Angeles, Placer, San Francisco, San Mateo, Santa Clara, Santa Cruz, Butte, Calaveras, Shasta en Tehama.

In Michigan zijn er sinds 13 maart 39 bevestigde gevallen.

Mazelen zijn nog steeds een veelvoorkomende infectie in veel delen van de wereld en deskundigen hebben geadviseerd om er tegen ingeënt te zijn voordat ze internationaal reizen.

Volg Medscape op Facebook, tjilpen, Instagram en YouTube

Celebrity 'Fat-Shaming' beïnvloedt alle vrouwen: studeer


MAANDAG 15 april 2019 (HealthDay News) – Je hebt waarschijnlijk krantenkoppen gezien die schreeuwden dat een favoriete ster aan het ponden is. Tyra Banks, Jessica Simpson, Jennifer Lawrence – hoe dun je ook bent, geen enkele beroemdheid lijkt immuun voor 'vetschande ogen'.

Nu toont onderzoek aan dat de trend een rimpeleffect kan hebben, waardoor ook de niet-beroemde zich slecht voelen over hun lichaam.

"Fat-shaming is sociaal aanvaardbaar en het is zo gewoon dat we niet weten hoe wijdverspreid het is. Niemand slaat er zelfs een wimper op of denkt erover hoe vreselijk het voor die persoon is", zei de hoofdauteur van het onderzoek, Amanda Ravary.

"Maar de gevolgen zijn van invloed op meer dan alleen het doelwit van vet-schokken," zei Ravary, een Ph.D. student aan McGill University in Montreal, Quebec, Canada.

Als je hoort dat het vriendje van Kourtney Kardashian wil dat ze haar babygewicht sneller verliest, denk je misschien dat het vreselijk is en dat je het er niet mee eens bent, maar de constante blootstelling aan deze verhalen kan je zogenaamde 'impliciete vooringenomenheid' veranderen, waardoor je je voelt negatiever over gewichtsproblemen.

"Als je naar een kop kijkt en denkt: dit is vreselijk, dat is je expliciete houding, impliciete houding is of je denkt dat iets goed of slecht is," verklaarde de senior auteur van het onderzoek, Jennifer Bartz, een universitair hoofddocent psychologie aan McGill University.

Bartz zei dat impliciete attitudes kunnen worden beïnvloed, zelfs als je denkt dat ze dat niet zijn. "Impliciete houdingen worden over het algemeen beschouwd als opgebouwd gedurende een mensenleven.We ontvangen constant berichten dat de dingen goed of slecht zijn, en hoe meer we ze horen, hoe sterker de associatie is," legde ze uit. Uw impliciete reactie heeft de neiging om een ​​fractie van een seconde te zijn.

De impact van vetschudding kan verreikend zijn, omdat bijna driekwart van de Amerikanen zwaarlijvig of zwaarlijvig is, volgens de laatste informatie van de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention.

In de studie werd gekeken naar specifieke gevallen van celeb-vetschandalen en hoe deze de houding van vrouwen over gewicht beïnvloedden. Het ontdekte dat toen beroemde mensen werden beschaamd over hun gewicht, negatieve impliciete gewicht-gerelateerde attitudes omhoog gingen.

De onderzoekers gebruikten gegevens die werden verzameld van meer dan 93.000 vrouwen, voornamelijk uit Noord-Amerika, tussen 2004 en 2015. De onderzoekers ontdekten dat de impliciete gewichtsbias in die tijd toenam.

Robaxin versus Valium Receptbehandeling voor rugpijn: verschillen en bijwerkingen


Zijn Robaxin en Valium hetzelfde?

Robaxin (methocarbamol) en Valium (diazepam) worden gebruikt om verschillende skeletspieraandoeningen te behandelen.

Robaxi wordt samen met rust en fysiotherapie gebruikt voor de behandeling van skeletspieraandoeningen zoals pijn of letsel en Valium wordt gebruikt voor de behandeling van spierspasmen.

Valium is ook voorgeschreven om angst, toevallen en symptomen van alcoholontwenning te behandelen.

Robaxin en Valium behoren tot verschillende klassen van geneesmiddelen. Robaxin is een spierverslapper en Valium is een benzodiazepine.

De bijwerkingen van Robaxin en Valium die vergelijkbaar zijn, zijn misselijkheid, constipatie, geheugenproblemen, verlies van evenwicht of coördinatie, wazig of dubbel zien, duizeligheid, draaierig gevoel, slaperigheid, jeuk of huiduitslag.

Bijwerkingen van Robaxin die verschillen van Valium zijn maagklachten, braken, blozen (warmte, roodheid of tintelend gevoel), hoofdpijn, verwarring, roodheid van het oog, duizeligheid, slaapproblemen (slapeloosheid) of verstopte neus.

Andere bijwerkingen van Valium dan Robaxin zijn vermoeidheid, vermoeidheid, geheugenproblemen, rusteloosheid, geïrriteerdheid, spierzwakte, kwijlen, droge mond, onduidelijke spraak of verlies van interesse in seks.

Zowel Robaxin als Valium kunnen een wisselwerking hebben met alcohol of andere geneesmiddelen die u slaperig maken of uw ademhaling vertragen (slaappillen, narcotica, geneesmiddelen tegen hoest op recept, spierverslappers of geneesmiddelen tegen angst, depressie of toevallen).

Robaxin kan ook een interactie aangaan met pyridostigmine, donepezil, galantamine, rivastigmine of tacrine.

Valium kan ook interageren met grapefruit en grapefruitsap.

Ontwenningsverschijnselen kunnen optreden als u plotseling stopt met het gebruik van Valium.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen van Robaxin?

Vaak voorkomende bijwerkingen van Robaxin zijn:

 • buikpijn,
 • misselijkheid,
 • braken,
 • blozen (warmte, roodheid of tintelend gevoel),
 • constipatie,
 • hoofdpijn,
 • verwarring,
 • geheugenproblemen,
 • verlies van evenwicht of coördinatie,
 • wazig zicht,
 • dubbel zicht,
 • oog roodheid,
 • duizeligheid,
 • duizeligheid,
 • draaiende sensatie,
 • slaperigheid,
 • slaapproblemen (slapeloosheid),
 • verstopte neus,
 • jeuk, of
 • uitslag, vooral tijdens de eerste paar dagen wanneer uw lichaam zich aanpast aan dit medicijn.

Vertel uw arts als u ernstige bijwerkingen van Robaxin ondervindt, waaronder:

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van Valium?

Veel voorkomende bijwerkingen van Valium zijn onder andere:

 • slaperigheid,
 • moe gevoel,
 • duizeligheid,
 • draaiende sensatie,
 • vermoeidheid,
 • constipatie,
 • ataxie (verlies van evenwicht),
 • geheugenproblemen,
 • rusteloosheid,
 • prikkelbaarheid,
 • spier zwakte,
 • misselijkheid,
 • kwijlen,
 • droge mond,
 • onduidelijke spraak,
 • wazig of dubbel zicht,
 • huiduitslag,
 • jeuk, of
 • verlies van interesse in seks.

Wat is Robaxin?

Robaxin (methocarbamol) is een spierverslapper die samen met rust en fysiotherapie wordt gebruikt voor de behandeling van skeletspieraandoeningen zoals pijn of letsel.

Wat is Valium?

Valium is geïndiceerd voor de behandeling van angststoornissen of voor de verlichting op korte termijn van de symptomen van angst. Angst of spanning in verband met de stress van het dagelijks leven vereist gewoonlijk geen behandeling met een anxiolyticum.

Kun je genezen van artritis?


Vraag een arts

Mijn arts heeft me zojuist gediagnosticeerd met artritis in mijn rechterhand. Ik ben een pianist en ik gebruik ook een computer voor de kost (ik ben pas 45). Mijn reumatoloog zei dat artritis progressief is, maar je kunt de progressie vertragen met medicatie en veranderingen in levensstijl. Is er echt geen remedie voor artritis? Krijg ik de rest van mijn leven artritis? Is artritis permanent?

Doctoraatsreactie

In het algemeen kan artritis niet worden genezen en is het een chronische aandoening. Er zijn veel verschillende soorten artritis, en sommige reageren goed op de behandeling, terwijl andere kunnen worden uitgeschakeld. De twee belangrijkste soorten artritis zijn inflammatoir (zoals reumatoïde artritis, infectieuze artritis en jicht) en niet-inflammatoir (zoals osteoartritis, het meest voorkomende type artritis).

Er zijn talloze oorzaken voor artritis waaronder aan leeftijd gerelateerde slijtage, auto-immuunziekten, infecties en verwondingen. Behandelingen voor artritis zijn afhankelijk van de oorzaak en kunnen pijnstillers en ontstekingsremmende medicijnen, medicijnen die het immuunsysteem onderdrukken en fysieke of ergotherapie omvatten.

Het is het uiteindelijke doel van onderzoek naar wetenschappelijke artritis dat optimale behandelingsprogramma's worden ontworpen voor elk van de vele vormen van artritis. Dit veld zal blijven evolueren naarmate zich verbeteringen voordoen in de diagnose en behandeling van artritis en gerelateerde aandoeningen.

In de toekomst kunnen medicijnen beschikbaar zijn die het kraakbeen kunnen beschermen tegen de verslechterende gevolgen van osteoartritis. Nieuwe behandelingen, zoals ontstekingsremmende lotion en pleisters (diclofenac [Flector]) beschikbaar komen voor verlichting van gewrichtspijn symptomen. Innovatief kraakbeenonderzoek zal de deur openen naar nieuwe benaderingen van een oud probleem. Onderzoekers evalueren de effectiviteit van vrij verkrijgbare voedingssupplementen. Er worden betere behandelingsopties ontwikkeld naarmate we meer begrijpen over ons immuunsysteem en onze genetica.

Wetenschappers over de hele wereld bestuderen veelbelovende gebieden van nieuwe behandelmethoden voor inflammatoire vormen van artritis, zoals reumatoïde artritis. Deze gebieden omvatten meer biologische behandelingen die de werking van de speciale ontstekingsfactoren blokkeren, zoals tumornecrosefactor (TNFalfa) en interleukine-1 (IL-6). Veel andere geneesmiddelen worden ontwikkeld die inwerken op bepaalde kritieke witte bloedcellen die betrokken zijn bij reumatoïde ontsteking. Ook komen er nieuwe NSAID's met werkingsmechanismen die verschillen van de huidige geneesmiddelen.

Er zijn betere methoden beschikbaar om nauwkeuriger te definiëren welke patiënten meer kans hebben om agressievere ziekten te ontwikkelen. Gene profilering, ook wel bekend als gen-array analyse, wordt geïdentificeerd als een nuttige methode om te definiëren welke mensen zullen reageren op welke medicijnen. Er zijn onderzoeken gaande waarbij gebruik wordt gemaakt van gentherapie-analysemethoden om te bepalen welke patiënten meer risico lopen op een agressievere ziekte. Ten slotte zullen genetisch onderzoek en engineering waarschijnlijk veel nieuwe mogelijkheden bieden voor een vroegere diagnose en een nauwkeurige behandeling in de nabije toekomst. Dit gebeurt allemaal vanwege technologische verbeteringen. We bevinden ons op de drempel van enorme verbeteringen in de manier waarop reumatoïde artritis wordt beheerd.

Beoordeeld op 2019/04/12


bronnen:
Referenties

Gewoon een beetje meer oefening kan jaren aan je leven toevoegen


Nieuwsfoto: slechts een beetje meer oefening kan jaren aan je leven toevoegen

Laatste fitness- en fitnessnieuws

VRIJDAG, 12 april 2019 (HealthDay News) – Ongeacht je fitnessniveau, het toevoegen van slechts een beetje meer oefening kan je leven verlengen, suggereert nieuw onderzoek.

"Mensen denken dat ze naar de sportschool moeten gaan en hard moeten oefenen om fitter te worden", zegt onderzoeker Elin Ekblom-Bak van de Zweedse school voor sport- en gezondheidswetenschappen in Stockholm.

"Maar het hoeft niet zo ingewikkeld te zijn. Voor de meeste mensen is gewoon meer actief zijn in het dagelijks leven – de trap op, vroeg het metrostation verlaten, fietsen naar het werk – genoeg om de gezondheid ten goede te komen, omdat de niveaus zo laag zijn om mee te beginnen, "zei ze. "Hoe meer je doet, hoe beter."

Ekblom-Bak en haar collega's keken naar meer dan 316.000 volwassenen in Zweden, tussen 18 en 74 jaar, van wie de hart-long (cardiorespiratoire) conditie tussen 1995 en 2015 werd beoordeeld.

Deelnemers fietsten met een stationaire cyclus om de maximale hoeveelheid zuurstof te bepalen die het hart en de longen de spieren kunnen geven tijdens het sporten, een maat die VO2 max wordt genoemd.

Over het algemeen daalde het risico op dood en overlijden door alle oorzaken van cardiovasculaire gebeurtenissen zoals een hartaanval en beroerte met 2,8% tot 3,2% voor elke millilitertoename van VO2 max. De voordelen van verhoogde activiteit werden waargenomen bij mannen en vrouwen, in alle leeftijdsgroepen en op alle fitnessniveaus.

De studie moest vrijdag worden gepresenteerd op een bijeenkomst van de European Society of Cardiology in Lissabon, Portugal. Dergelijk onderzoek wordt als voorlopig beschouwd tot gepubliceerd in een peer-reviewed tijdschrift.

"Het is vooral belangrijk op te merken dat een verhoging van de conditie gunstig was, ongeacht het beginpunt," zei Ekblom-Bak in een persbericht over een bijeenkomst. "Dit suggereert dat mensen met een lagere cardiorespiratoire conditie het meeste baat hebben bij het stimuleren van hun conditie."

Ze zei dat de bevindingen "meer motiverend zijn dan alleen mensen vertellen dat ze beter moeten doen. Mensen in het lagere bereik van VO2 max zullen hun risico nog meer verminderen [9%] terwijl die aan de bovenkant van VO2 max hun risico met 1% verminderen, "zei ze.

Verbetering van de conditie moet een prioriteit zijn voor de volksgezondheid en artsen moeten de fitheid van patiënten tijdens de screening van de gezondheid beoordelen, aldus Ekblom-Bak.

"Ons vorige onderzoek heeft aangetoond dat de fitnessniveaus in de algemene bevolking de afgelopen 25 jaar met 10% zijn gedaald," merkte ze op.

"In 2016-2017 hadden bijna elke tweede man en vrouw een laag fitnessniveau, dus dit is een enorm probleem", voegde Ekblom-Bak eraan toe. "Slechte fitheid is net zo schadelijk als roken, obesitas en diabetes, zelfs bij overigens gezonde volwassenen, maar in tegenstelling tot deze andere risicofactoren wordt het niet routinematig gemeten."

– Robert Preidt

MedicalNews
Copyright © 2019 HealthDay. Alle rechten voorbehouden.

SOURCE: European Society of Cardiology, persbericht, 12 april 2019

Texas Tech is het ermee eens om te stoppen met het gebruik van de Race in de toelating tot de Med School


In een deal sloeg het met het Amerikaanse ministerie van Onderwijs, Texas Tech University Health Sciences Center (TTUHSC) School of Medicine zegt dat het zal stoppen met het gebruik van race als een overweging bij de beoordeling van aanvragers.

De overeenkomst – die alleen de medische school van Texas Tech omvat – is het eindresultaat van een klacht die in 2005 werd ingediend door preventieactiviteit-actie-activist Roger Clegg, chief executive officer van het Centre for Equal Opportunity.

Het weerspiegelt ook een verandering in de manier waarop de federale overheid een aantal Supreme Court-opinies interpreteert over positieve actie, waaronder de uitspraak van 2016 in Fisher tegen University of Texas in Austin, die bevestigende actie mogelijk maakte als de review strenge controles kon weerstaan.

Afgelopen herfst signaleerde de Trump-regering de nieuwe richting door regels omver te werpen die werden uitgegeven door de regering-Obama om scholen te begeleiden in het legaal gebruik van racetochten bij opnames.

In de acceptatiebrief, verstrekt aan Medscape Medisch nieuws, TTUHSC vertelde de onderwijsafdeling dat hoewel zij geloofde het "kan bewijzen dat het toelatingsproces van de School of Medicine in overeenstemming is met de Visser standaard is TTUHSC bereid om de resolutieovereenkomst te ondertekenen in een poging om deze kwestie op te lossen en zich te richten op het opleiden van toekomstige zorgaanbieders. "

Het bureau voor burgerrechten (OCR) van de onderwijsafdeling zei dat het interviews met schoolpersoneel uitvoerde en beschouwde documentatie en informatie, waaronder toelatingsgegevens van 2005-2017, demografische gegevens van inschrijving, interne memoranda van de TTUHSC en beleid en procedures met betrekking tot opnames.

De OCR bepaalde dat de medische school geen enkele evaluatie had gemaakt – zoals vereist – van de voortdurende noodzaak van een rasbewust beleid en dat de school niet kon uitdrukken hoe of wanneer de race wordt gebruikt. "Gezien het gebrek aan documentatie en de getuigenis tot nu toe, kon OCR concluderen dat TTUHSC niet heeft beoordeeld wie of hoeveel belast zijn door welk gebruik van de race, of anderszins beoordelen hoe goed [the school of medicine] heeft zijn gebruik van ras aangepast, "schreef het federale kantoor in zijn brief van 7 maart waarin hij de overeenkomst met Texas Tech aanvaardde.

Volgens de voorwaarden van de overeenkomst diende de medische school op 1 maart een memo in te dienen dat het ras en / of de nationale afkomst van een aanvrager niet langer zou worden beschouwd als onderdeel van het holistische opnameproces en dat het op 1 september alle toelating en rekruteringsmaterialen van de medische school, inclusief applicaties, catalogi en haar website, om elke bewoording te verwijderen die door ras of nationale afkomst als toelatingsfac toren wordt beschouwd.

"Vrijwillige beslissing van één school"

De school voor geneeskunde zei in een verklaring aan Medscape Medisch nieuws dat het "zich inzet voor een gevarieerde en inclusieve medische opleiding en ervaring terwijl hij samenwerkt met het Amerikaanse ministerie van Onderwijs voor Burgerrechten."

Het merkte op dat het onlangs als achtste in het land werd gerangschikt onder de top 100 producenten van minderheidsgroepen in gezondheidswetenschappen. "De TTUHSC School of Medicine zet zich in voor holistische alternatieven voor het verbeteren van diversiteit, terwijl het ervoor zorgt dat het ras en / of de nationale afkomst van een aanvrager adequaat en rechtmatig overweegt in het toelatingsproces," aldus de verklaring.

De Association of American Medical Colleges (AAMC), in een verklaring aan Medscape Medisch nieuws, merkte op dat de overeenkomst geen verandering in de wet weerspiegelt. "Integendeel, het is een vrijwillige beslissing van een school om haar praktijken te veranderen, althans tijdelijk", zei de AAMC.

"Veertig jaar van Supreme [C]Ons precedent heeft de overweging van ras mogelijk gemaakt als een van de vele factoren bij toelating waar nodig, nauw afgestemd op het bereiken van een educatieve schoolmissie, "voegde hij eraan toe, eraan toevoegend dat het het gebruik door medische scholen van holistische beoordelingen in toelatingen zal blijven ondersteunen. klassen die op veel manieren divers zijn, waardoor de culturele competentie en onderwijservaring van alle artsen wordt verbeterd. "

De AAMC voegde daaraan toe dat staten die momenteel een verbod hebben op de opname van raciale opnames, hebben aangetoond "een significante afname van de toelatingsexamen van medische studenten van kleur."

Dientengevolge zei de AAMC dat het "zal blijven pleiten voor het vermogen van elke medische school om toelatingsbeslissingen te nemen in overeenstemming met zijn missie, binnen het kader van het Hooggerechtshof."

Voor meer nieuws, doe mee Facebook en tjilpen

Kon het behandelen van darmbacteriën de symptomen van autisme helpen?


Van Serena Gordon

HealthDay Reporter

VRIJDAG, 12 april 2019 (HealthDay News) – Wetenschappers vermoeden dat uw darmmicrobioom – de mix van bacteriën die in uw darmen leven – op vele manieren uw gezondheid beïnvloeden, maar een verrassende nieuwe bevinding suggereert dat een gezond microbioom zelfs kan verzachten de symptomen van autisme.

De kleine studie van 18 kinderen met autisme die ook ernstige spijsverteringsproblemen hadden, ontdekte dat een fecale transplantatie om hun darmmicrobioom opnieuw in balans te brengen, zowel hun spijsverteringsklachten als hun autisme-symptomen verminderde. De verbeteringen hielden aan gedurende de follow-upperiode van twee jaar.

"We behandelden kinderen met autisme door de darmflora te veranderen, ze hadden allemaal gastro-intestinale symptomen – diarree, obstipatie, maagpijn – en die symptomen waren dramatisch verminderd, en hun gedrag verbeterde ook", zei senior-onderzoeker Rosa Krajmalnik-Brown. Ze is professor aan het Biodesign Institute aan de Arizona State University in Tempe, Ariz.

"Toen we twee jaar later opnieuw controleerden, was het gedrag nog beter en de gastro-intestinale symptomen waren nog steeds veel beter, maar niet zo goed als direct na de behandeling," zei ze.

Krajmalnik-Brown zei dat het niet precies duidelijk is hoe het verbeteren van het microbioom symptomen van autisme helpt. Omdat alle kinderen ernstige spijsverteringsproblemen hadden, zei ze dat het mogelijk is dat 'ze zich misschien meer op hun gemak voelen en zich beter kunnen concentreren en leren', stelde ze voor.

Het kan ook zijn dat gezondere micro-organismen in de darm chemicaliën naar de hersenen kunnen sturen die kinderen helpen om te leren en verbindingen te leggen, voegde ze eraan toe.

De onderzoekers merkten op dat 30% tot 50% van de mensen met autisme ook chronische spijsverteringsproblemen hebben die hen prikkelbaar kunnen maken en het moeilijk maken om te leren, op te letten en zich goed te gedragen.

De kinderen die in de studie werden behandeld, bleken aan het begin van het onderzoek een lage diversiteit aan bacteriën in hun darmen te hebben. Alle 18 kregen de fecale transplantatie dagelijks gedurende zeven tot acht weken.

De behandeling verhoogde de diversiteit van microben en gezonde bacteriën in de darm, aldus de onderzoekers.

Toen het onderzoek begon, werd 83% van de kinderen geclassificeerd als iemand met ernstig autisme. Aan het einde van de studie was slechts 17% ernstig, 39% was mild of matig en 44% lag onder de grenswaarde voor milde autismespectrumstoornis, zo bleek uit de bevindingen.

vervolgd

Een professionele evaluatie van de symptomen van de kinderen vond een vermindering van 45% in autismesymptomen in vergelijking met het begin van de studie.

Veel van de deelnemers aan de studie hadden meerdere factoren die kunnen leiden tot een minder divers microbioom. Velen werden bijvoorbeeld geboren door een keizersnede, die is gekoppeld aan minder darmbacteriën. Andere factoren waren minder borstvoeding, meer gebruik van antibiotica en een lage vezelinname, aldus de onderzoekers.

Dr. Andrew Adesman, hoofd van de ontwikkelings- en gedrags-kindergeneeskunde van het Cohen Children's Medical Center in New Hyde Park, N.Y., beoordeelde de bevindingen van het onderzoek.

Hij zei: "Hoewel ouders van kinderen met autisme vaak opmerken dat hun kinderen significante gastro-intestinale problemen hebben, suggereert deze studie dat het veranderen van de bacteriën in de darmen kan leiden tot aanhoudende verbeteringen in de autismesymptomen van een kind."

Adesman zei echter dat het belangrijk is om te onthouden dat de studie geen placebogroep had en dat alle kinderen en ouders wisten dat ze de behandeling kregen.

Bovendien merkte hij op dat alleen kinderen met autisme en ernstige spijsverteringsproblemen werden opgenomen in de studie. Het is niet duidelijk of deze behandeling nuttig zou zijn voor kinderen met autisme die geen spijsverteringsproblemen hebben.

Zowel Adesman als Krajmalnik-Brown waren het erover eens dat meer onderzoek naar deze behandeling nodig is.

Krajmalnik-Brown zei dat ouders die geïnteresseerd zijn in het verbeteren van het microbioom van hun kind, kunnen proberen om hen een gevarieerder dieet te geven, inclusief meer vezels van voedingsmiddelen zoals groenten en fruit.

Ze benadrukte dat niemand de studietherapie thuis zou moeten proberen. "Dit werd gedaan onder zeer gecontroleerde omstandigheden.Gedient verkeerd, het kan gastro-intestinale infecties veroorzaken," zei Krajmalnik-Brown.

De bevindingen werden online gepubliceerd op 9 april in het tijdschrift Wetenschappelijke rapporten.

WebMD-nieuws van HealthDay

bronnen

BRONNEN: Rosa Krajmalnik-Brown, Ph.D., professor, School voor duurzame engineering en de gebouwde omgeving, en faculteitslid, Biodesign Institute, Arizona State University, Tempe, Ariz .; Andrew Adesman, M.D., hoofd van ontwikkelings- en gedrags-kindergeneeskunde, Cohen Children's Medical Center, New Hyde Park, N.Y .; 9 april 2019,Wetenschappelijke rapporten, onlineCopyright © 2013-2018 HealthDay. Alle rechten voorbehouden.