Atrovent vs. Ventolin behandeling voor astma: verschillen en bijwerkingen


Zijn Atrovent en Ventolin hetzelfde?

Atrovent HFA (ipratropium bromide HFA) en Ventolin HFA (albuterol sulfaat inhalatie-aerosol) zijn bronchodilatoren die worden gebruikt voor de behandeling van verschillende soorten ademhalingsproblemen.

Atrovent HFA wordt gebruikt voor het onderhoud en de behandeling van bronchospasme geassocieerd met chronische obstructieve longziekte (COPD), inclusief chronische bronchitis en emfyseem.

Ventolin HFA wordt gebruikt voor de behandeling of preventie van bronchospasmen bij mensen met reversibele obstructieve luchtwegaandoeningen. Ventolin HFA wordt ook gebruikt om door inspanning geïnduceerd bronchospasme te voorkomen.

Bijwerkingen van Atrovent HFA en Ventolin HFA die vergelijkbaar zijn omvatten hoofdpijn, droge mond, heesheid, hoesten, loopneus of verstopte neus, misselijkheid of duizeligheid.

Bijwerkingen van Atrovent HFA die verschillen van Ventolin HFA omvatten sinuspijn, maagklachten, constipatie, rugpijn, koorts, rillingen, lichaamspijnen, griepverschijnselen of wazig zien.

Bijwerkingen van Ventolin HFA die verschillen van Atrovent HFA zijn nervositeit, trillen (tremor), palpitaties, droge keel, keelpijn, braken, slaapproblemen (slapeloosheid), spierpijn, smaakveranderingen of diarree.

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van Atrovent?

Vaak voorkomende bijwerkingen van Atrovent zijn:

 • hoofdpijn
 • droge mond
 • heesheid
 • hoesten
 • verstopte neus
 • sinus pijn
 • misselijkheid
 • maag overstuur
 • constipatie
 • rugpijn
 • koorts
 • rillingen
 • pijn in het lichaam
 • griep symptomen
 • wazig zicht, en
 • duizeligheid

Vertel uw arts als u ernstige bijwerkingen van Atrovent HFA ondervindt, waaronder bronchospasmen (piepende ademhaling, beklemd gevoel op de borst, moeite met ademhalen), oogpijn, halo's rondom lichten, pijn of brandend gevoel wanneer u plast, minder dan normaal plast of helemaal niet, of verergering van uw symptomen.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen van Ventolin?

Vaak voorkomende bijwerkingen van Ventolin zijn:

 • nervositeit,
 • schudden (tremor),
 • hartkloppingen,
 • hoofdpijn,
 • mond / keel droogte of irritatie,
 • hoesten,
 • heesheid,
 • keelpijn,
 • loopneus of verstopte neus,
 • misselijkheid,
 • braken,
 • duizeligheid,
 • slaapproblemen (slapeloosheid),
 • spierpijn,
 • veranderingen in smaak, of
 • diarree.

Zoek onmiddellijk medische hulp als u zeldzame maar ernstige bijwerkingen van Ventolin HFA heeft, waaronder:

 • pijn op de borst of
 • onregelmatige hartslag.

Wat is Atrovent?

Atrovent HFA (ipratropiumbromide HFA) is een anticholinergische bronchodilator, verpakt in een inhalator, gebruikt voor onderhoud en behandeling van bronchospasmen geassocieerd met chronische obstructieve longziekte (COPD), inclusief chronische bronchitis en emfyseem. Atrovent HFA is beschikbaar als een generiek genaamd ipratropium bromide.

Wat is Ventolin?

Ventolin HFA (albuterolsulfaatinhalatie-aerosol) is een bronchodilator die wordt gebruikt om bronchospasmen te behandelen of te voorkomen bij mensen met reversibele obstructieve luchtwegaandoeningen. Ventolin HFA wordt ook gebruikt om door inspanning geïnduceerd bronchospasme te voorkomen. Ventolin HFA is beschikbaar in generieke vorm.